1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-23] Hur blir innovationer hållbara?
Nyhet | 2011-03-23

Hur blir innovationer hållbara?

I EU projektet SPIN undersöker IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med andra partner hur man kan integrera hållbarhetsfrågor i innovationsprocessen.

Sverige rankas högt bland innovativa länder inom EU och världen, dock är inte alla innovationer uthålliga. För att gå mot en hållbar utveckling behöver vi inte bara miljö- och hållbarhetsinnovationer utan också att alla innovationer på olika områden blir mer uthålliga. Därför kommer IVL att ta fram en sammanställning av vilka metoder som redan finns idag för att hjälpa speciellt små- och medelstora företag i deras innovations- och produktframtagningsprocess. Undersökningens mål är att visa på fungerande metoder, men också att peka på områden där det behövs vidare utveckling. Arbetet utförs delvis som ett examensarbete tillsammans med Linköpings Universitet och som en del av projektet SPIN, "Sustainable Production through innovation in SME´s", ett EU projekt med partners runt Östersjön.   Se också  Spins hemsida   För mer information kontakta Uwe Fortkamp

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev