1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-17] Nytt kunskapscentrum om fossilfria bränslen
Nyhet | 2011-03-17

Nytt kunskapscentrum om fossilfria bränslen

IVL har, tillsammans med ledande svenska universitet, industrier och ett par andra forskningsinstitut startat ett kunskapscentrum för förnybara drivmedel. Centrumet kallas f3 — Fossil Free Fuels.

Målet för f3 är att ta fram vetenskapligt underbyggt beslutsstöd för politiker, myndigheter, industri och andra organisationer, bland annat genom olika typer av tekniska system-analyser och kunskapssynteser. På så sätt kan f3 bidra till ändamålsenliga styrmedel och FoU-satsningar. De avtal som nu tecknats gäller för verksamhetens tre första år, under vilka centrumet beräknas omsätta 30 miljoner kronor. Avsikten är dock att bygga upp en mer långsiktig verksamhet.   I f3 ingår förutom IVL, Chalmers, KTH, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå universitet, SP, Innventia, Sekab E-technology, Preem, Göteborg energi, Eon Sverige och Perstorp AB. Stiftelsen Chalmers Industriteknik är värd för centrumet. För mer information kontakta Tomas Rydberg

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev