1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-15] Miljöteknik för tillväxt presenteras för EU-kommissionen
Nyhet | 2011-03-15

Miljöteknik för tillväxt presenteras för EU-kommissionen

Den 17 mars ska det IVL-ledda projektet Miljöteknik för tillväxt presenteras för representanter från EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik, DG Regio. Projektet har även tidigare lyfts fram som ett gott exempel i samband med att EU-kommissionen presenterade sin nya ekonomiska strategi, Europa 2020, som tar upp miljöinnovation som en av de viktigaste byggstenarna för en framtida tillväxt.

Det treåriga (2009—2011) projektet Miljöteknik för tillväxt arbetar för att påskynda tillväxt och exportmognad hos små och mellanstora miljöteknikföretag i Stockholm-Mälardalsregionen och har hittills resulterat i 20 nya miljöteknikföretag, 16 större investeringar i regionen, 22 forsknings- och utvecklingsprojekt och samarbete med 84 företag. Det finansieras av EU:s strukturfonder, Stiftelsen IVL, Tillväxtverket och Stockholm Business Region Development. Mötet den 17 mars äger rum på Glashus Ett i Hammarby Sjöstad och deltar gör även representanter från näringsdepartementet och Tillväxtverket. Från IVL Svenska Miljöinstitutet deltar Östen Ekengren, vice vd, och Johan Strandberg som är projektledare för Miljöteknik för tillväxt. Deltagarna kommer också att visas runt på Hammarby Sjöstadsverk där flera vattenreningsprojekt kopplade till Miljöteknik för tillväxt pågår. Dessutom kommer Predect, ett av företagen som ingår i Miljöteknik för tillväxts nätverk, att presenteras. Predect är verksamt inom övervakning av dricksvattenkvalitet och har sålt anläggningar till både Kina och Indien genom projektet. För mer information om Miljöteknik för tillväxt kontakta Johan Strandberg johan.strandberg@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev