1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-01] Återanvändning ger stora miljövinster
Nyhet | 2011-03-01

Återanvändning ger stora miljövinster

Lämna bra begagnade möbler, kläder och elektronik till återanvändning istället för att slänga allt i avfallscontainern. Det lönar sig för miljön, visar färska siffror från en undersökning som har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet.

På Kretsloppsparken Alelyckan i Göteborg välkomnas besökaren av personal som hjälper till att hitta saker i avfallslasten som inte behöver slängas, utan går att återanvända. Genom detta aktiva sätt för ökad återanvändning kan man undvika 360 ton avfall per år. Det ger en miljövinst som motsvarar koldioxidutsläpp från 450 bilar som var och en kör 1 500 mil. Kretsloppskontoret Göteborgs Stad, som äger och driver Kretsloppsparken Alelyckan, har i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och branschorganisationen Avfall Sverige tagit initiativet till undersökningen. Den vetenskapliga utvärderingen har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet. I Kretsloppsparken finns butiker som säljer begagnat byggmaterial, möbler, kläder och andra second-hand varor. Varje år tar man emot cirka 500 ton varor i mottagningsstationen. Av detta säljs nästan 75 procent i butikerna. Många besökare väljer att åka just till Kretsloppsparken, för då vet de att sakerna har chansen att komma till nytta igen. - Den stora besparingen ligger i att man slipper producera nya varor när gamla används återigen. De viktigaste varorna att återanvända är elektronik och kläder som båda har stor miljöpåverkan i tillverkningsledet, säger Maria Ljunggren Söderman, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet. Ladda ner rapporten: Förebygga avfall med kretsloppsparker. Analys av miljöpåverkan För mer information kontakta Maria Ljunggren Söderman

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev