1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-06-29] Avfallet ökar i framtiden — trots ökad återvinning
Nyhet | 2010-06-29

Avfallet ökar i framtiden — trots ökad återvinning

En ny studie på framtida avfallsmängder som IVL har gjort tillsammans med Konjunkturinstitutet visar en kraftig ökning fram till 2030 - kanske med så mycket som 50 procent - om inte kraftfulla åtgärder och styrmedel sätts in.

— Återvinning och hanteringen av avfall är bättre nu än den någonsin har varit. Problemet är att mängderna hela tiden ökar. Vi måste bli ännu bättre för att möta den här ökningen, säger Maria Ljunggren Söderman, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Sveriges riksdag har beslutat att den totala mängden avfall inte ska öka och att den resurs som avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt, samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Just nu ligger vi långt ifrån det målet och det beror till stor del på våra konsumtionsmönster. Den ekonomiska tillväxtens betydelse för upp-komsten av avfall framgår tydligt vid en jämförelse av framtida avfallsökningar i studiens fem scenarier för Sverige 2006-2030. En annan slutsats är att det är viktigt att införa förebyggande åtgärder i ett tidigt led, långt innan avfallet uppstår. Högre skatt på råvaror och lägre moms på varor av återvunnet material är exempel på styrmedel som man kommer att undersöka närmare. — Det är viktigt att uppmärksamma de ökande avfallsmängderna, men det handlar också om att hushålla med våra resurser. Det finns en stor miljöpotential i detta. Våra studier visar att det finns ett behov av materialsnål teknik och mer materialsnåla konsumtions-mönster, säger Maria Ljunggren Söderman. Studien ingår i det pågående svenska forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering . För mer information kontakta: Maria Ljunggren Söderman

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev