1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-05-25] Kemiska saneringsmedel overksamma mot mögelgifter
Nyhet | 2010-05-25

Kemiska saneringsmedel overksamma mot mögelgifter

Effektiviteten av olika mögelsaneringsmetoder har undersökts i en studie genomförd av IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet. Resultatet visar att ingen av de undersökta saneringsmedlen och metoderna lyckades hejda mögeltillväxt helt eller ta bort de mögelgifter som bildats i materialen.

När byggnadsmaterial har blivit angripet av mögel används ibland olika saneringsmedel och metoder för att bli kvitt möglet och ibland torkas bara materialet ut utan kemisk eller annan behandling. Det finns tidigare studier som pekar på att sanering med framförallt kemiska medel inte hejdar eller eliminerar mögeltillväxt och på att frigörandet av partiklar från det mögelskadade materialet ökar vid intorkning IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds universitet har därför tillsammans i ett projekt undersökt effektiviteten av olika saneringsmedel och metoder på mögelangripet byggnadsmaterial. De tio olika medel och metoder som undersöktes var ozonbehandling, peroxiden Penetrox-S, de borbaserade preparaten Boracol 10-2Bd och VitalProtect, det ammoniumkloridbaserade preparatet Alg & MögelBORT Proffs, Klorin, enbart torkning samt de värmebaserade behandlingarna varmluftspistol, flambering och ångtvätt.  Ingen av de saneringsmetoder som testades kunde eliminera livskraftig mögelväxt av de undersökta arterna Stachybotrys chartarum respektive Aspergillus versicolor på de olika byggnadsmaterialen. I ett fall — med Alg & MögelBORT Proffs — oskadliggjordes den mögelart som materialet ursprungligen infekterats med, men återkolonisering med nya mögelarter kunde inte förhindras under gynnsamma förhållanden. Av samtliga saneringsmetoder var det bara Alg & MögelBORT Proffs som minskade halten av alla de studerade toxinerna i gipsskiva. I furusplint minskade dock mängden toxiner efter flera behandlingar med till exempel medlet Penetrox-S och Alg & MögelBORT Proffs. Inget saneringsmedel eliminerade toxinerna helt från det skadade byggnadsmaterialet. - Projektresultaten understryker vikten av att arbeta förebyggande med fuktsäkerhet för att förhindra uppkomst av mögelskador på byggnadsmaterial. Om mögelskador väl konstaterats bör orsaken till fuktskadan åtgärdas omgående och det skadade materialet bytas ut, säger IVL-forskaren Erica Bloom.  Rapporten finns att ladda ner här. För mer information, kontakta Erica Blom, erica.bloom@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev