1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-04-22] Ny hemsida med mer än 60 goda EPC-exempel
Nyhet | 2010-04-22

Ny hemsida med mer än 60 goda EPC-exempel

En ny webbsida med information om EPC (Energy Performance Contracting) — www.epc-sverige.ivl.se har öppnats. Sidan ska sprida kunskap om och främja användandet av EPC. På webbsidan finns förutom mer än 60 goda exempel på genomförda EPC-projekt i Sverige, allmän information om EPC, kommande aktiviteter, rapporter och publikationer samt en så kallad helpdesk med kontaktinformation till organisationer med pratisk erfarenhet av EPC.

Fakta om EPC — Energy Performance Contractring Energy Performance Contracting (EPC) är en energitjänst som förenklat innebär att investeringar i energibesparande åtgärder finansieras med hjälp av garanterade energibesparingar. Eftersom åtgärderna finansieras med beräknade besparingar möjliggörs ett helhetstänkande på en byggnads eller ett helt fastighetsbestånds energiprestanda, driftskostnader och inomhusklimat. EPC är därmed ett sätt att möjliggöra mer långtgående energieffektiviseringsåtgärder som annars inte ryms inom ordinarie driftsbudget. EPC innebär således att en energibesparing i energimängd definieras och garanteras i ett avtal med leverantören, som föreslår åtgärderna. Avtalskonstruktionen innebär ett incitament för leverantören att utnyttja sin kompetens när projektet genomförs, eftersom en större besparing innebär en större vinst för både leverantören och beställaren. I Sverige finns, jämfört med många andra europeiska länder, stor erfarenhet av EPC. Ett 60-tal offentliga organisationer har hittills genomfört EPC-projekt och antalet leverantörer av EPC-tjänster har till följd av detta ökat. EPC - en affärs- och samverkansmodell som leder till besparing och miljönytta Det finns i redan idag så pass mycket erfarenhet av EPC att det går att slå fast att det är en kraftfull affärs- och samverkansmodell som leder till betydande energieffektivisering. I flera olika studier, utredningar och rapporter har potentialen för energieffektivisering belysts och den uppnådda miljönyttan genom EPC synliggjorts. I ett uppdrag från Energimyndigheten och Naturvårdsverket studerade IVL Svenska Miljöinstitutet ett antal utförda EPC-projekt i svenska offentliga lokaler och industrilokaler i syfte att utreda projektens bidrag till minskad energianvändning och till att uppnå svenska miljökvalitetsmål. Totalt studerades information från 25 projekt (14 i offentliga lokaler och 11 i industrilokaler) vilka tillsammans motsvarar ca 1 procent av den totala offentliga lokalytan i Sverige. De genomsnittliga energieffektiviseringar som uppnåtts uppgår till 22 procent för offentliga lokaler och 55 procent för industrilokaler. För mer information: Jenny Gode

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev