1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-04-22] IVL kompetensutvecklar byggsektorn i Shanghai
nyhet | 2010-04-22

IVL kompetensutvecklar byggsektorn i Shanghai

"Train the trainers", det är namnet på ett projekt som IVL driver tillsammans med Tongji Universitetet i Kina och EU:s handelskammare i Shanghai, med syfte att kompetensutveckla byggsektorn i Shanghai-regionen.

Projektet drivs inom ramen för EU:s Switch Asia program och målet är att sprida kunskap om energieffektivt byggande i Kina. Genom att "utbilda utbildarna" - framförallt byggnadsentreprenörer och konstruktörer - kommer kunskaperna fler till del. Minst 1 100 små och medelstora byggföretag ska delta i projektet. Train-the-trainers-konceptet har redan lett till stora energivinster på byggsidan i flera europeiska länder.Projektet ska också jämföra erfarenheter av policies på energieffektiv bebyggelse och ta fram förslag till policyförbättringar för att på så vis också påverka såväl den kinesiska regeringen liksom EU:s lagstiftare i en mer energieffektiv riktning. Mot slutet av året kommer IVL:s experter att genomföra workshops med energiexperter på Tongji för att dessutom jämföra energiberäkningar och energieffektiva åtgärder i byggnader. Utbildningssättet i Shanghai har en hel del likheter med det kompetensutvecklingsprogram som IVL har bedrivit inom ramen för Bygga-bo-dialogens kompetensutvecklingsprogram. Läs mer om Train the Trainers här . För ytterligare information, kontakta: Anna Jarnehammar

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen