1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-04-20] Per Löfgren ny VD för Basta-online
Nyhet | 2010-04-20

Per Löfgren ny VD för Basta-online

Per Löfgren tillträder i augusti som VD för Bastaonline AB. Han efterträder Lars Jarnhammar som går i pension efter att framgångsrikt ha förflyttat Basta från att vara resultatet av ett forskningsprojekt till en fungerande marknadsplats för miljöanpassade byggprodukter. Idag finns över 7 700 produkter som klarar hårt ställda miljökrav i Basta-systemet.

Per Löfgren är 38 år, ekolog med inriktning på miljöledning och miljöarbete i företag. Han kommer närmast från konsultföretaget Vega där han under sex år har arbetat med verksamhetsutveckling, oftast mot bygg- och fastighetssektorn. Per Löfgren arbetade dessförinnan med miljö- och kvalitetsfrågor på JM och var då en av dem som medverkade till att det som sedermera skulle bli Basta-systemet startades. Nu gläds han över att få möjlighet att vidareutveckla Basta-systemet.  - Basta är unikt och har en enorm utvecklingspotential. Det finns inget annat system på marknaden som hanterar kemikaliefrågorna på samma gedigna sätt. En styrka är att Basta vilar på EU:s kemikalielagstiftning Reach. Basta blir därmed ett praktiskt verktyg för företagen att leva upp till Reach, säger Per Löfgren som tillägger att han ser goda möjligheter att utvidga Basta-systemet så att fler sektorer kan dra nytta av det förenklade inköpsförfarande som Basta innebär.  - Som avgående VD känns det mycket bra att kunna välkomna en efterträdare som har följt Basta sedan starten. Därmed har han en naturlig förståelse för att en det är den breda förankringen inom byggsektorn som är en av framgångsfaktorerna bakom Basta, säger Lars Jarnhammar som går i pension och lämnar VD-stolen till sin efterträdare i augusti. - Vi i styrelsen för Basta är väldigt glada över att Per, som har en så stark förankring i bygg- och fastighetssektorn vill ta över som VD. Vi är övertygade om att han mycket snabbt ytterligare kan förstärka rollen för Basta på marknaden. Dessutom kommer han att bli en stor tillgång för oss på IVL, säger Åke Iverfeldt, styrelseordförande i Basta och vice VD på IVL. Fakta om Basta Basta-systemet har sitt ursprung i ett forsknings- och utvecklingsprojekt som initierats av delar av den svenska byggbranschen. Syftet med systemet är att fasa ut farliga ämnen från bygg- och fastighetssektorn genom att skapa ett register med produkter som uppfyller högt ställda krav. Leverantörerna registrerar de produkter som uppfyller Basta-kraven och inköpare kan sedan välja produkter ur registret utan att behöva ha expertkunskaper på kemikalieområdet.  Utvecklingen av Basta har skett inom ett konsortium bestående av Sveriges Byggindustrier, JM, NCC, Peab, Skanska och IVL, samt med stöd från den europeiska utvecklingsfonden LIFE. Basta-online AB ägs gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier. Det praktiska arbetet med Basta utförs idag av personal från IVL.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev