1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-03-15] Maximerat virkesvärde, minimerad miljöpåverkan
Nyhet | 2010-03-15

Maximerat virkesvärde, minimerad miljöpåverkan

Varje år går 25 miljoner kubikmeter virke förlorat i Europa, framförallt på grund av bristande logistik och kommunikation mellan avverkning och sågverk. Efter tre och ett halvt års arbete ska nu det europeiska forskningsprojektet Indisputable Key, som bland annat har forskat på hur man kan förbättra miljöprestandan genom hela virkesvärdekedjan, presentera sina slutresultat.

IVL Svenska Miljöinstitutet, som deltagit i projektet, kommer tillsammans med sina forskarkolleger att presentera sina resultat om fördelarna som digital spårbarhet kan ge aktörerna i hela virkesförsörkningskedjan - från skogen till den färdiga produkten. Slutresultaten från forskningsprogrammet presenteras i Paris den 22-23 mars 2010.  För ytterligare information om Indisputable Key, kontakta: Åsa Nilsson, projektledare för arbetspaketet Assessment of supply chain performance, asa.nilsson@ivl.se, 031-725 62 61. Martin Erlandsson, expert inom miljöprestanda och livscykelanalys, martin.erlandsson@ivl.se, 08-598 563 30.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev