1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-02-03] Överraskande höga halter av kvicksilver i sediment och fisk i vattnen runt centrala Stockholm
Nyhet | 2010-02-03

Överraskande höga halter av kvicksilver i sediment och fisk i vattnen runt centrala Stockholm

I en nyligen avslutad studie har IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Stockholms universitet och Uppsala universitet undersökt förekomsten av kvicksilver i sediment och stationär fisk från Svealandskusten och östra Mälaren. Generellt var kvicksilverhalterna låga och på en nivå som kan anses naturlig för svenska vatten, men i områdena runt centrala Stockholm var de avsevärt förhöjda.

I flera fall överskred beräknade halter EU:s gränsvärden för saluföring av abborre (0,5 milligram per kilo) och gädda (1 milligram per kilo). Då kvicksilverflödet från Stockholm till den akvatiska miljön minskat avsevärt under senare år är en hypotes att historiska utsläpp lagrade i bottnarna är bidragande till situationen. För mer information, kontakta Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev