1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-12-21] Varför minskar inte kvävedioxidhalterna?
Nyhet | 2009-12-21

Varför minskar inte kvävedioxidhalterna?

Trots renare fordon och en rad olika åtgärdsprogram minskar inte halterna av kvävedioxider i södra Sverige. I Göteborgsregionen är halterna så höga att miljökvalitetsnormen överskrids. IVL har i samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg undersökt orsakerna till de höga NOX-halterna och det verkar som att varken sjöfarten eller moderna dieslar ensamt kan förklara fenomenet.

Även om halterna av kvävedioxid inte minskat som förväntat någonstans i södra Sverige, sticker Göteborg ut med halter som ligger en bra bit över vad som uppmäts i övriga landet. Därför har IVL-forskarna Marie Haeger-Eugensson, Erik Fridell, Jana Moldanova och Martin Ferm gjort ett försök att identifiera orsakerna till tillståndet i Göteborgstrakten. Eftersom sjöfarten passerar igenom hela staden har de gjort spridningsberäkningar, dels totalt, dels från sjöfarten och dels från trafiken. Det visade sig att påverkan från sjöfarten huvudsaken sker lokalt, nära hamnen. Ett par kilometer bort är det utsläppen från vägtrafiken som dominerar. Moderna avgasreningskrav på fordon kan ge högre andel kvävedioxid i avgaserna från dieselfordon än tidigare. Men vid simulering av några olika andelar av kvävedioxid/kväveoxid i emissionen visade sig detta ge en relativt liten effekt på den totala kvävedioxidhalten. Slutsatsen är att det varken är sjöfarten eller avgasreningssystemen för nyare dieselfordon som orsakar problemen i Göteborg, i alla fall inte var för sig. Möjligen kan de tillsammans med Göteborgs speciella topografi, lokalklimatologiska effekter och/eller förhöjd ozonhalt — och därmed mer aktiv kemi — vara förklaringen. - Men vi vet faktiskt inte säkert. För att kunna svara på frågorna måste vi gå vidare med fler undersökningar. Jag tycker det är viktigt att understryka att det hela inte enbart är en fråga för Göteborg utan att det är ett fenomen vi noterar i hela södra Sverige och ute i Europa att kväveoxidhalterna inte sjunker som de borde, säger Erik Fridell.   För mer information: Erik Fridell eller Marie Haeger-Eugensson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev