1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-10-27] Andningsskydd inger falsk säkerhet
Nyhet | 2009-10-27

Andningsskydd inger falsk säkerhet

Användare av andningsskydd får i många fall inte det skydd de behöver. Detta har framkommit i en studie som IVL Svenska Miljöinstitutet nyligen avslutat. Även om brister fanns i själva andningsskydden var den största anledningen till det bristfälliga skyddet att kunskaperna om hur andningsskydden ska användas var dåliga.

I studien gjordes ett 80-tal mätningar framför allt i bygg- och verkstadsindustrin och resultaten varierade kraftigt oberoende av typ av andningsskydd. De skydd som testades var filtermasker (engångsmasker), halvmasker samt fläktmatade andningsskydd med partikelfilter (FFP3 och P3). Då tryckluftsmatade andningsskydd påträffades testades även dessa.Alla andningsskydd på den svenska marknaden ska vara CE-märkta och testade så att de håller rätt standard. Enligt de mätningar som gjordes var det 35 procent av filtermaskerna, 71 procent av halvmaskerna och 36 procent av de fläktmatade skydden som uppfyllde acceptabla skyddsnivåer enligt svenska och europeiska riktlinjer. I de fall skyddens funktion var undermålig kunde man i de flesta fall tillskriva orsaken till handhavandefel. Skäggväxt, gamla och trasiga filter samt smutsiga masker var några av de orsaker som påträffades. Det förekom också att användarna rengjorde filtren antingen med dammsugare eller med tryckluft istället för att byta filtren, vilket leder till att filtret spricker och släpper igenom partiklar.Intervjuerna av användare visade på ett stort behov av utbildning kring användandet av andningsskydd. Endast var femte person hade fått utbildning eller information om andningsskyddens egenskaper, när de bör användas och hur de ska underhållas. Arbetsledarna hade något bättre kunskaper, men även här fanns ett behov av utbildning. Även om det fanns brister i handhavandet så var den låga användningsfrekvensen nog så alarmerande. Ungefär 19 procent använde alltid eller nästan alltid andningsskydd under dammiga förhållanden. Ytterligare 52 procent använde andningsskydd bara när de själva hade ett dammande arbetsmoment. Siffrorna gäller de företag som ingått i studien som har uppgett att andningsskydd används på arbetsplatsen. Merparten av de företag som kontaktats för studien har dock uppgett att andningsskydd inte används överhuvudtaget inom företaget. För mer information kontakta: Pär Fjällström.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev