1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-10-23] Nya Bliwastipendiet till IVL-forskare
Nyhet | 2009-10-23

Nya Bliwastipendiet till IVL-forskare

Lisa Schmidt, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, har tilldelats första Bliwastipendiet på 300 000 kronor.

- Grattis Lisa! Hur kommer det sig att du har fått stipendiet? - Tack! I den formella motiveringen anges att vårt projekt är ett bra exempel på interaktiv forskning i nära samverkan med praktiker. Tanken är att vi i ett nätverk tillsammans med deltagare från företagshälsor utveckla en metod som fokuserar på en bedömning av arbetsplatsens roll i en rehabiliteringssituation. Som det är nu fokuserar man ofta på individen, men vi vill titta närmare på samspelet mellan individ och företag. Studien gäller rehabilitering för tjänstemän och chefer. - Stipendiet är på 300 000 kronor, vad ska du göra för pengarna? - Jag ska börja med att ta kontakt med de företagshälsor som har anmält intresse för att vara med i studien. I workshops och genom en nätbaserad diskussionsgrupp ska vi tillsammans utveckla metoden och tanken är att deltagarna sedan ska testa hur den fungerar i verkligheten. På det sättet innebär projektet både lärande och kompetensutveckling för deltagarna. Om Bliwastipendiet: Stipendiet är på 300 000 kommer att delas ut årligen med start i år. Stipendiet går till en person eller företag som genomför målinriktade forsknings- eller utbildningsinsatser inom förebyggande eller rehabiliterande hälsoarbete. Det kan vara forskare eller praktiker inom områden som HR, arbetsmiljö och hälsa eller företagshälsovård. För mer information, kontakta Lisa Schmidt.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev