1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-09-24] Utvecklar teknik som minskar miljöbelastningen från metallbearbetning
Nyhet | 2009-09-24

Utvecklar teknik som minskar miljöbelastningen från metallbearbetning

Tillsammans med SAPA drar IVL nu igång ett utvecklingsprojekt för att ytterligare minska miljöbelastningen från valsning och skärande bearbetning av aluminium. I förlängningen ska erfarenheterna förhoppningsvis kunna överföras till hela järn- och stålindustrin.

IVL har redan tidigare utvecklat tekniker för att separera och recirkulera valsoljor och vatten från valsning och metallbearbetning. I ett av projekten utprovades också en lösning av vatten och kemikalier (villkorad emulsion) som ersättning för valsoljeemulsionen. Denna lösning används numera av SAPA, som därmed kan arbeta med en helt oljefri lösning, vilket har stora arbetsmiljö-, miljö- och energifördelar. Erfarenheterna är goda men avskiljning av inemulgerad läckolja behöver förbättras.IVL, som har betydande kompetens när det gäller avskiljningsmetoder, ska nu i ett projekt arbeta för att förbättra avskiljningen av läckoljor med främst membranteknik. Dessutom syftar projektet till att byta ut även skärvätskor mot oljefri så kallad villkorad emulsion. I projektet är det även tänkt att IVL ska utveckla teknik för att optimera de lösningar som används vid kallvalsning av aluminium. Idag används en fotogenliknande lösning, men den har vid ett stort antal tillfällen lett till att det börjat brinna och orsakat materiella skador och dyrbara produktionsstopp. Att ersätta denna med en villkorad emulsion ger stora fördelar. Genom att införa en så kallad akustometrisk mätmetod ska det bli möjligt att i realtid övervaka så att lösningen har exakt rätt komposition för att valsa plåten. I Europa är den årliga konsumtionen av valsolja cirka 25 000 ton. Eftersom valsoljan blandas upp med vatten uppgår den årliga mängden valsoljeemulsioner från stål- och aluminiumindustrin till upp till 2 000 000 kubikmeter. - Att införa oljefria emulsioner, som dessutom kan recirkuleras, i stor skala vid valsning och även skärande bearbetning inom både stål- och aluminiumindustrin skulle innebära en kraftigt minskad miljöbelastning. Dessutom skulle spånorna kunna återvinnas i processen, säger Östen Ekengren, vice vd, IVL. För mer information kontakta  Östen Ekengren.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev