1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-07-02] Bättre underlag för beräkning av utsläpp från hästar
Nyhet | 2009-07-02

Bättre underlag för beräkning av utsläpp från hästar

Samtidigt som intresset för hästsport ökar och ridhusen etableras ökar också spridningen av allergener från hästar. IVL ska nu i ett forskningsprojekt utveckla metoder för att kunna beräkna belastningen av hästallergener runt stall- och ridhus.

Projektet som delfinansieras av Stiftelsen Svensk Hästforskning syftar till att få fram bättre metoder för att bestämma emissionsfaktorer för hästallergen från ridhästar, för att det sedan ska vara möjligt att med hjälp av spridningsmodeller kunna ge mer specifika och lokalanpassade rekommendationer för exempelvis lämpliga avstånd mellan ridanläggning och bebyggelse. I projektet samarbetar IVL med institutionen för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet. För mer information kontakta: Marie Haeger-Eugensson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev