1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-02-17] Seminarium 29 april: Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer — drabbas miljön?
Nyhet | 2009-02-17

Seminarium 29 april: Läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer — drabbas miljön?

Tillsammans med LIF och Läkemedelsverket arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet den 29 april ett seminarium om läkemedelsproduktion i lågkostnadsländer och vilka risker det innebär för miljön.

I en allt mer globaliserad värld blir det vanligare att produktion av läkemedel flyttas till lågkostnadsländer. Det kan dock innebära risker för miljön på grund av bristande myndighetsövervakning och avsaknad av kontroller. En svensk studie 2007 visade på stora utsläpp från läkemedelsproduktion i Indien, vilket ledde till rundabordssamtal om åtgärder för att minska riskerna. Vid seminariet redovisas vad som skett sedan dess, det aktuella internationella kunskapsläget om läkemedelsproduktion, användning och miljöeffekter. Dessutom redovisas hur samverkan sker mellan läkemedelsföretag, kontraktstillverkare, myndigheter och andra organ för att minska miljöpåverkan. Arrangörer: LIF — de forskande läkemedelsföretagen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Läkemedelsverket. Datum: 29 april 2009, kl 12.30 — 16.30 Plats: Lundquist Lindquist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev