1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-01-08] Stor miljötekniksatsning i Mälardalsregionen
Nyhet | 2009-01-08

Stor miljötekniksatsning i Mälardalsregionen

Den 15 januari 2009 startar ett treårigt projekt som har till syfte att stärka exporten av miljöteknik och miljötekniktjänster från Mälardalsregionen. Projektet som huvudsakligen finansieras av EU:s strukturfond har en total budget på 21 miljoner kronor och leds av IVL.

Miljöteknikmarknaden omsätter årligen cirka 4 000 miljarder kronor. Den svenska andelen är cirka 100 miljarder kronor per år, varav Mälardalsregionen svarar för cirka 20 procent. Bedömningen är att företagen från Stockholms- och Mälardalsregionen borde kunna exportera betydligt mer och ge fler människor sysselsättning inom miljötekniksektorn. Hindren för en ökad svensk export är huvudsakligen strukturella och handlar främst om att miljöteknikföretagen tillhör gruppen små och medelstora företag. Dessa behöver många gånger hjälp med produktutveckling, affärsutveckling, export och finansieringsfrågor. Det är utgångspunkten för det treåriga projekt som EU:s strukturfond, Nutek och Stiftelsen IVL samfinansierar tillsammans med Stockholm Business Region. Projektet som har en total budget på 21 miljoner kronor syftar till att stimulera framtagandet av morgondagens produkter men framför allt att öka omsättningen och exporten från befintliga företag. Den 15 januari kl. 14.00 — 18.00 anordnas en kick-off för projektet och då inbjuds regionens företag att delta. För mer information kontakta: Östen Ekengren, vice vd IVL Svenska Miljöinstitutet och ordförande SMTC, osten.ekengren@ivl.se   eller Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev