1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-12-15] Avhandling om spelet bakom flygets inträde i utsläppshandeln
Nyhet | 2008-12-15

Avhandling om spelet bakom flygets inträde i utsläppshandeln

Expansionsplaner för flygtrafiken i Storbritannien startade en debatt som i förlängningen ledde till ett politiskt genombrott i EU för att inkludera flygbranschen i utsläppshandeln, visar IVL:s Katarina Buhr i sin doktorsavhandling som läggs fram den 19 december.

Flygbranschen har länge behandlats som ett undantag på klimatområdet och att utsläppshandel skulle tillämpas på internationell luftfart sågs av många som en omöjlighet bara några år innan det första förslaget lades. Men i EU:s direktiv från oktober 2008 är det trots allt en realitet. Direktivet innebär att flyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom EU ska börja handla med utsläppsrätter från och med år 2012. Katarina Buhr, som forskar om internationellt klimatpolitik på IVL Svenska Miljöinstitutet, beskriver i sin avhandling hur skapandet av flygutsläppsdirektivet var en gränsöverskridande process som i stor utsträckning katalyserades av brittiska intressen. Flygindustrin i Storbritannien blev i början av decenniet hårt pressad att ta ansvar för sin klimatpåverkan i samband med uppmärksammade expansionsplaner för flygtrafiken i landet. - Utsläppshandel ansågs möjliggöra flygets förväntade starka tillväxt under legitima former genom att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt och blev ett attraktivt alternativ för såväl myndigheter som näringsliv, säger Katarina Buhr. Men att begränsa utsläppshandeln till Storbritannien ansågs inte tillräckligt och förslaget kopplades därför till EU där man sedan 1990-talet hade undersökt möjligheten att ta fram ett lagförslag för att begränsa luftfartens klimatpåverkan. Ett politiskt genombrott blev möjligt i EU när flera gynnsamma faktorer sammanföll i samband med Storbritanniens ordförandeskap år 2005 där frågan gavs hög prioritet. Utsläppshandel levererades som en välpaketerad lösning till flygets klimatpåverkan. EU-kommissionen fångade upp förslaget från tjänstemän och lobbyister och använde möjligheten att skapa en reglering för flyget som sätt att förstärka sin klimatpolitiska ledarroll. Utsläppshandel för flyget var därmed ett resultat av ett så kallat förändringsfönster som varade under en kort period och framgångsrikt utnyttjades av organiserade intressen. I dag är flyget en hårt pressad bransch och missnöjet med utsläppshandelsdirektivet är utbrett, trots att flygbranschen själva gav sitt stöd till förslaget för bara tre år sedan. - Det hade varit svårare att starta en politisk process idag när förutsättningarna har förändrats. Därför måste färdigpaketerade lösningar finnas tillgängliga när problem blir erkända och politiska möjligheter uppstår för att genombrott ska ske, säger Katarina Buhr. För mer information: Katarina Buhr, katarina.buhr@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev