1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-12-08] Tre nya miljoner till IVL:s arbetslivsforskning
Nyhet | 2008-12-08

Tre nya miljoner till IVL:s arbetslivsforskning

AFA Försäkring har anslagit 1 000 000 respektive 2 000 000 kronor till IVL för forskning om integrerade ledningssystem respektive företagshälsovårdens roll för minska sjukfrånvaron och öka arbetsförmågan.

Många företag arbetar idag med ledningssystem för miljö (ISO 14000), kvalitet (ISO 9000) och arbetsmiljö. Fördelarna med ledningssystem är tydliga men samtidigt kan det vara tungarbetat att ha mer än ett ledningssystem. IVL ska därför analysera nyttan av att integrera ledningssystemen och beskriva hur företag gjort som lyckats väl med integreringen. I ytterligare en studie ska IVL ur ett organisationsperspektiv studera företagshälsovårdens insatser för att minska sjukfrånvaron och öka arbetsförmågan. Studien ska också beskriva och sprida kunskap om de arbetsprocesser som företagshälsovården använt sig av i de fall då man uppnåt positiva resultat hos de anslutna företagen. För mer information: Ann-Beth Antonsson www.afaforsakring.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev