1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-09-23] Utvecklar framtidens miljöanalysverktyg för godstransporter
Nyhet | 2008-09-23

Utvecklar framtidens miljöanalysverktyg för godstransporter

IVL och NTM, Nätverket för transporter och miljö, har fått 2,4 Mkr av VINNOVA för att utveckla ett nytt miljöanalysverktyg för godstransporter. Tanken är att verktyget ska utvecklas till att bli internationell standard. Härmed fördjupas det redan inledda samarbetet mellan IVL och NTM. I planerna ingår också att IVL tar över NTM:s kansli från och med 2009.

Det miljöanalysverktyg som ska utvecklas omfattar en trafikslagsövergripande miljödatabas och ett internetbaserat kalkylverktyg. Med hjälp av dessa ska såväl godstransportsäljare som godstransportköpare effektivt, enkelt och snabbt och till en låg kostnad — utan att förlora i kvalitet och tillförlitlighet — kunna beräkna godstransporters och godstransportkedjors klimat-, hälso- och miljöpåverkan. Projektet ska resultera i 1) en miljödatabas med den information som behövs för att beräkna en godstransports klimat- och miljöpåverkan ned till försändelsenivån, 2) sammanställd beräkningsmetodik för att utföra dessa beräkningar och omvandla resultatet till externa kostnader, 3) ett internet-baserat miljöanalysverktyg som stöd för att genomföra beräkningarna, samt 4) en långsiktig förvaltningsplan för det sammanhållna systemet. En viktigt uppgift kommer att vara att sprida användningen av verktyget internationellt så att det på sikt utvecklas till en internationell standard. Projektet genomförs i samarbete mellan IVL, WSP, FOI och NTM, och samfinansieras av VINNOVA, trafikverken, föreningen NTM, ett antal av NTM:s medlemsföretag samt Stiftelsen IVL. Projektet sträcker sig över perioden 2008-2011 och har en total budget på 6,25 Mkr. IVL och NTM arrangerar tillsammans seminariet Hållbara Transporter den 14 oktober. Mer information om seminariet här:   För mer information kontakta: Åke Sjödin, ake.sjodin@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev