1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-08-20] Digital miljöatlas lanseras
Nyhet | 2008-08-20

Digital miljöatlas lanseras

På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL tagit fram en digital miljöatlas som ska fungera som beslutsstöd vid oljeolyckor till havs och är ett operationellt verktyg för att förebygga miljökonsekvenser av olje- och kemikalieolyckor. Lanseringen av Miljöatlas sker den 11 september 2008 på Naturvårdsverket i Stockholm.

Miljöatlas är en webbaserad karttjänst som kan effektivisera bekämpning och sanering av utsläpp som hotar miljön. Den är också ett verktyg som kan underlätta samordning och styrning av regionala myndigheters insatser för att minimera miljöeffekterna av olje- och kemikalieolyckor.   I Miljöatlas ingår information om skyddsvärda områden ur olika perspektiv som naturvård, fiske, kulturvård och friluftsliv, men även områdenas känslighet för olja och kemikalieutsläpp. Det finns också rekommendationer om val av saneringsmetod specifikt knutet till strandtypen för ett drabbat kustområde. Miljöatlas kan dessutom användas för samhällsplanering och tillståndsprövning och som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar. Den uppdateras kontinuerligt och nya användarfunktioner tillförs löpande. Lanseringen vänder sig till direktörer för miljö- och kris/beredskapsenheterna vid kustlänen och länen kring Mälaren och Vänern samt till ansvariga handläggare på Räddningsverket, Kustbevakningen, Boverket och Naturvårdsverket. Seminariet är kostnadsfritt och äger rum torsdagen den 11 september kl. 9.30 till cirka 11.30 på Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, i lokalen Sarek — kaffe och smörgås serveras från kl. 9.00. För preliminärt program klicka här. För mer information, vänligen kontakta: Jonas Fejes, IVL

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev