1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-05-29] Årets Innovation 2007 till IVL för projektet Anavitor
Nyhet | 2008-05-29

Årets Innovation 2007 till IVL för projektet Anavitor

Martin Erlandsson från IVL har för projektet Anavitor vunnit priset Årets Innovation 2007 som delas ut av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF).

Av totalt 97 projekt slutförda under förra året var tre nominerade för priset. Det vinnande projektet som Martin Erlandsson varit projektledare för var Enhetliga och jämförbara LCA-data för byggmaterial och energi — en branschgemensam metod för miljöbedömning av fastigheter (Anavitor). SBUF:s prismotivering löd: Projektet har på ett föredömligt sätt utvecklat programmet Anavitor som baserat på kalkyler, produktdatabaser och ritningsmodeller beräknar miljöpåverkan samt presenterar livscykelanalyser och livscykelkostnadskalkyler. Med hjälp av Anavitor kan byggföretag på ett enkelt sätt göra analyser av byggprojektets kostnader och miljöbelastning under dess livscykel. Priset delades ut i samband med Samhällsbyggardagen 2008 den 28 maj på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Prissumman på 50 000 kronor kommer enligt Martin själv att gå till konferensresor. För mer information om Anavitor, gå in på www.anavitor.se eller kontakta Martin Erlandsson på tel. 010-788 65 30

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev