1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-05-23] "Vi kan spela en avgörande roll för att lösa dagens miljöproblem"
Nyhet | 2008-05-23

"Vi kan spela en avgörande roll för att lösa dagens miljöproblem"

Med sitt breda kontaktnät i samhället och samarbete med näringslivets olika branscher, kan IVL spela en avgörande roll för att lösa de komplexa problem som dagens miljö- och klimathot innebär. Det säger Tord Svedberg som idag tillträder som verkställande direktör för IVL Svenska Miljöinstitutet efter Björn Lundberg som går i pension efter 20 år som VD.

Tord Svedberg är civilingenjör och kommer närmast från AstraZeneca där han haft olika ledande befattningar och ingått i företagets verkställande ledning. Han har även haft flera uppdrag åt olika näringslivsorganisationer. IVL får därmed en VD med stark förankring i det svenska näringslivet och egna erfarenheter av vad industrin behöver för att kunna bidra till en hållbar tillväxt. Han menar att institutssektorn i allmänhet och IVL i synnerhet kan spela en central och avgörande roll för att den processen ska påskyndas. - De komplexa problem och utmaningar som dagens miljö-och klimathot medför, kräver breda samarbeten och tvärvetenskapliga angreppssätt. Därför är IVL med sin förankring i näringslivets olika branscher och nära samarbete med internationella och nationella forskningsorgan synnerligen väl lämpat att ta fram de tillämpade lösningar som krävs, säger Tord Svedberg. Han menar vidare att klimat- och energifrågorna är viktiga men att de riskerar skymma andra frågor som återstår att lösas. Med sin bakgrund i läkemedelsindustrin vill han som exempel peka på flera av de hälsorelaterade miljöproblemen. Dit hör exempelvis frågan om luftkvalitet. - IVL är världsledande på luftövervakning i utomhusmiljön. Nu satsar vi ytterligare på att stärka kompetensen även inom innemiljökvalitet genom att överta verksamheten i Aimex, ett företag som hör till de ledande i Sverige på att bedöma fukt- och mögelskador. Miljö och hälsa hör ihop och ett hållbart samhällsbyggande bidrar till goda ute- och innemiljöer, säger Tord Svedberg. Som ett tredje viktigt område vill Tord Svedberg lyfta fram miljöpåverkan av olika transport- och logistiklösningar. Ett område som IVL stärker bland annat genom att nu få driftsansvar och ta en mer aktiv roll i utvecklingen av Nätverket för Transporter och Miljön, NTM:s, metod för att beräkna transporters miljöpåverkan. - IVL har deltagit i utvecklingen av metoden och nu ska den vässas ytterligare. Därmed kommer de som vill minska sin klimatpåverkan från transporter att få ett trovärdigt verktyg, säger Tord Svedberg. För mer information: Tord Svedberg, vd, 010-7886594 Eva Bingel, informationschef, 010-7886582

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev