1. Startsida
  2. Press
  3. [2008-05-06] IVL stärker kompetensen inom inomhusmiljö
Nyhet | 2008-05-06

IVL stärker kompetensen inom inomhusmiljö

IVL Svenska Miljöinstitutet tar från första juni över verksamheten i Aimex — ett av Sveriges ledande företag när det gäller att bedöma fukt- och mögelskador. Övertagandet innebär en förstärkning och ytterligare en markering av IVL:s ambition att vara en central aktör inom området hållbart byggande.

Aimex har arbetat i mer än 15 år med skadeutredningar och analyser av byggnadsmaterial och samtidigt utvecklat bättre metoder för att säkrare bedöma fukt och mögelskador som har betydelse för en god innemiljö och hälsa. Den första juni tar IVL över verksamheten och då flyttas även Aimex mikrobiologiska laboratorium till IVL, som därmed får sin laboratorieverksamhet kompletterad med byggmaterial- och innemiljöanalyser. IVL har idag en betydande verksamhet inom bygg- och fastighetssektorn där vi arbetar med bland annat hållbara städer, energieffektiva byggnader och giftfria byggnadsmaterial och där Aimex kompetens på inomhusmiljö blir ett bra komplement. Vi ser också en stor utvecklingspotential inom området luftkvalitet, där IVL är världsledande på luftövervakning i utomhusmiljön och där vi nu med hjälp av Aimex långa erfarenhet kan utveckla mätmetoder för kontroll av inomhusluften. - Genom att Aimex blir en del av IVL erbjuds både Aimex och IVL:s kunder ett bredare och djupare kunnande inom hela området hållbart samhällsbyggande. Vi får nu betydligt större möjlighet att utveckla de miljöoptimerade och långsiktiga lösningar som krävs för en hållbar bygg- och fastighetssektor, säger IVL:s VD Björn Lundberg. För mer information: Anna Jarnehammar, IVL, tel/mobil 010-7886576

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev