1. Startsida
  2. Press
  3. [2007-09-17] IVL leder forskningsprogram om kemikalier i varor
Nyhet | 2007-09-17

IVL leder forskningsprogram om kemikalier i varor

IVL leder forskningsprogram om kemikalier i varor

Uppdraget beskrivs av Naturvårdsverket som viktig för att klara arbetet med att uppfylla miljökvalitetsmålet En giftfri miljö. Kartläggningen kommer att utföras av ett konsortium som leds av IVL och arbetet går ut på att ta reda på vad som sprids från varor, när under varornas livscykel som utsläppen sker samt hur de sprids och i vilken omfattning. - Det finns ingen heltäckande bild av hur spridningen till via samhällets varuflöden ser ut. Punktvis har vi goda kunskaper men mörkertalet är stort och det ska vi ändra på, säger IVL:s Tomas Rydberg, som är programchef. Forskningsprogrammet har utarbetats i samarbete mellan IVL, Avdelningen för systemanalys vid Chalmers, Avdelningen för Filosofi vid KTH, Institutionen för miljökemi vid Stockholms universitet och Kemiska institutionen vid Umeå Universitet. Programmet ska drivas i nära samarbete mellan det utförandet konsortiet - som leds av IVL - myndigheter och andra intressenter. För mer information kontakta: Tomas Rydberg på telefon 010-7886813

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev