1. Startsida
  2. Press
  3. [2006-02-15] Luftföroreningar orsakar mer än 5000 dödsfall per år i Sverige
Nyhet | 2006-02-15

Luftföroreningar orsakar mer än 5000 dödsfall per år i Sverige

Luftkvaliteten i svenska tätorter har inte blivit nämnvärt mycket bättre sedan slutet av 1990-talet. Det framgår av en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket. Halterna av partiklar och ozon - de luftföroreningar som orsakar mest hälsoproblem i Sverige, har varit relativt oförändrade. Av detta följer att fler än 5000 personer per år beräknas dö i förtid på grund av luftföroreningar.

I övriga Europa, där flera länder har en liknande utveckling som Sverige, beräknas dödsfallen bli så många som 400 000 per år. Sverige tillhör de länder i Europa som har de lägsta halterna av luftföroreningar i tätorter. Men vissa dagar kan partikelhalterna vara mycket höga på grund av det kalla klimatet, dubbdäckens slitage på vägarna och sandningen på hala vägar. Resultatet av undersökningen pekar, enligt Naturvårdsverket, på att minst en femtedel av de svenska kommunerna inte klarar miljökvalitetsnormerna för partiklar och kvävedioxid. För mer information kontakta: Karin Persson på telefon 010-7886767

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev