1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-12-21] Gör om skrotningspremien, regeringen
Debatt | 2023-12-21
Bilar på en parkering

Gör om skrotningspremien, regeringen

Regeringens skrotningspremie riskerar att bli dåligt använd. I stället bör regeringen rikta premien till köp av begagnade elbilar, elcyklar och kollektivtrafikkort och återinföra bonus för inköp av nya elbilar. Det skriver Tobias Gustavsson Binder och Anders Roth, mobilitetsexperter på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Debattartikeln publicerades i Altinget den 21 december 2023, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

Som ett led i att minska trafikens utsläpp har regeringen sagt att de ska införa en skrotningspremie som bara ska gå till den som skrotar en äldre bil och istället köper en ny elbil. Ett sådant stöd riskerar bli dåligt använt. I stället bör regeringen rikta premien till köp av begagnade elbilar, elcyklar och kollektivtrafikkort och återinföra bonus för inköp av nya elbilar.

Klimatomställningen av transportsektorn kräver åtgärder och politiska reformer inom elektrifiering, transporteffektivt samhälle och förnybara drivmedel. Hittills har regeringen dock tagit bort eller försvagat flera viktiga styrmedel, som reseavdraget, stadsmiljöavtalet, reduktionsplikten, beskattning av bensin och diesel samt bonus vid köp av elbilar.

Effekterna riskerar bli små

Ett nytt förslag som har lagts av regeringen i årets budgetproposition är att införa en skrotningspremie. Den som skrotar en bil under 2024 och 2025 och samtidigt köper en ny elbil ska få en premie. Hur stor är oklart, men regeringen har avsatt 250 miljoner kronor per år.

En skrotningspremie för att gynna elbilsförsäljning kan låta vettigt, men med stor sannolikhet blir effekterna på elbilsförsäljningen små. I en ny studie har IVL Svenska Miljöinstitutet, på uppdrag av Naturvårdsverket, kartlagt styrmedel med direkt påverkan på elektrifieringen av vägtransporterna med fokus på våra nordiska grannländer. Kartläggningen visar att skrotningspremier kan bidra till omställning av trafiken, men inte främst för att öka försäljningen av nya bilar utan till att gynna andra färdmedel.

Ett tydligt exempel är Finland som under 2020 och 2021 hade en skrotningspremie som kunde användas till köp av nya elbilar, fossilbilar, elcyklar, kollektivtrafikkort samt mobilitetstjänster som bilpooler. Trots att stödet till elbilar var dubbelt så högt, 2 000 euro, jämfört med de övriga stöden så användes bara 8 procent till elbilar. 70 procent användes i stället till köp av elcyklar.

Se på tidigare slutsatser

Vissa av Finlands erfarenheter stämmer väl med slutsatser från myndigheten Trafikanalys. De lämnade under 2022 ett förslag till regeringen om en tillfällig skrotningspremie på 10 000 kronor för bilar som varit i trafik under de senaste 12 månaderna. Om premien skulle villkoras för inköp av en ny elbil ansåg dock Trafikanalys att premien behöver vara avsevärt högre då de flesta som skrotar en gammal bil kommer köpa en begagnad bil och inte en ny elbil med ett inköpspris runt 500 000 kronor.

IVL Svenska Miljöinstitutet har också studerat effekter av utfasning av gamla bilar. Studien visar att en snabbare omsättning av bilflottan och ökad introduktion av elbilar, genom till exempel en skrotningspremie, är positivt ur klimatsynpunkt. Däremot skapar en snabbare omsättning av bilflottan ett ökat behov av värdefulla material och metaller som kobolt och litium. Detta samtidigt som behovet av värdefulla metaller ökar även i andra sektorer.

Slutsatsen är att en nödvändig, snabb övergång till eldrift behöver kombineras med åtgärder som minimerar behoven av värdefulla metaller och material. Vi behöver också få en effektiv användning av de bilar som körs – även när de är elektrifierade.

Gör om skrotningspremien

Vi föreslår därför regeringen att:

• Gör om den aviserade skrotningspremien. Rikta den mot inköp av elcyklar och kollektivtrafikkort enligt modell från Finland. Då kan gamla bilar försvinna från vägarna samtidigt som en beteendeförändring gynnas.

• Låt skrotningspremien också omfatta begagnade elbilar. Det skulle kunna gynna personer som inte har råd att köpa en ny elbil, vilket vore positivt inte minst för landsbygden. Det skulle också stärka efterfrågan på begagnade elbilar och minska exporten till andra länder som Norge.

• Återinför bonusen för inköp av nya elbilar tillsammans med en förhöjd fordonsskatt för bilar med höga utsläpp med syfte att bara gynna elbilar med mindre batterier och därmed bromsa utvecklingen mot allt större elbilar med ett ökat behov av metaller

Tobias Gustavsson Binder, mobilitetsexpert IVL Svenska Miljöinstitutet
Anders Roth, mobilitetsexpert IVL Svenska Miljöinstitutet

Prenumerera på våra nyhetsbrev