1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-10-30] Planera för att minska biltrafiken
Debatt | 2023-10-30
Cykelväg i centrala Göteborg

Planera för att minska biltrafiken

Många kommuner och regioner vill utveckla städerna mer för människor, men hamnar i konflikt med nationella planer som utgår från ökad biltrafik. För att skapa hållbara och trivsamma städer och samtidigt nå klimatmålen behöver vi planera och utveckla städer för minskad biltrafik. Det kräver samverkan mellan kommuner, regioner och Trafikverket kring ett gemensamt mål om minskad biltrafik.

Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Trivector Traffic i en debattartikel i Dagens Samhälle. Debattartikeln publicerades den 30 oktober 2023, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

Nuvarande inriktningsplanering av transportinfrastrukturen utgår från att klimatmålen nås genom elektrifiering och en övergång till förnybar energi, samtidigt som trafiken antas fortsätta öka. Den ökade biltrafiken kräver fler bilvägar och nya bilar som tillsammans kostar enorma summor. Den leder även till återkommande konflikter med hållbarhetsmål som bättre luftkvalitet, mindre trängsel och buller, samt behovet av att använda gemensamma ytor till annat än bilar och trafik.

Vår rapport ”Målstyrd planering – processer, metoder, styrmedel och åtgärder för ett transporteffektivt samhälle” Länk till annan webbplats. finansierad av Trafikverket visar på behovet av minskad biltrafik och ökad transporteffektivitet för att uppnå socialt hållbara lokalsamhällen och klimatmål. Genom hållbar mobilitet, närhet och digital uppkoppling kan det mesta av det utbud stadsborna behöver nås enkelt och tryggt inom 15 till 30 minuter med cykel, gång eller kollektivtrafik.

Detta kan åstadkommas med styrmedelspaket som kombinerar åtgärder som underlättar för gång, cykel och kollektivtrafik, med åtgärder som gör det svårare och dyrare att använda och äga egen bil i staden. Styrmedelspaketen möjliggör synergieffekter med hållbarhetsmål såsom mindre buller, trängsel, luftföroreningar och ökade grönytor. De positiva sidoeffekterna bidrar till ökad acceptans för omställningen.

Många städer i Europa arbetar systematiskt med att minska biltrafiken och marknadsför och visualiserar de fördelar som följer av en förbättrad stadsmiljö. De har också ett politiskt engagemang på hög nivå, upprättar partnerskap, samråd och kommunikation med medborgare och andra intressenter om problem och lösningar, samt kommunicerar flitigt via lokala medier.

Det arbetssättet ger positiva resultat i opinionen. Till exempel har belgiska Gents borgmästare, som genomdrivit sådana förändringar, blivit omvald flera gånger. De allra flesta svenskar vill också ha mindre biltrafik i städerna till förmån för mer grönstruktur och förbättrade och mer jämlika möjligheter att gå, cykla och använda kollektivtrafik. Många svenska kommuner och regioner vill utveckla städerna mer för människor och mindre för bilar, men hamnar ofta i konflikt med nationella prognoser och planer som utgår från ökad biltrafik.

För att minska biltrafiken i städerna, och skapa bättre förutsättningar för hållbara och tillgängliga städer för alla, behövs nya gemensamma metoder och samplaneringsgrupper med tydliga mandat, där representanter för kommuner, regioner och Trafikverket ingår. Syftet är att skapa en gemensam bild av problemet, utforma gemensamma mål och komma överens om styrmedelspaket. Trafikverket bör ges tydliga instruktioner om att:

  • Planera i samverkan med kommuner och regioner för att uppnå gemensamma mål om ett tillgängligt och hållbart samhälle med minskad biltrafik.
  • Öka satsningen på stadsmiljöavtal för de 30 största städerna i Sverige och erbjuda statlig medfinansiering i övriga landet för att nå klimatmålen.
  • Endast genomföra investeringar i infrastruktur som bidrar till och passar in i ett tillgängligt och hållbart samhälle med minskad biltrafik.

Johan M. Sanne, IVL Svenska Miljöinstitutet
Christian Dymén, Trivector Traffic
John Odhage, Trivector Traffic
Håkan Johansson, Trivector Traffic

Prenumerera på våra nyhetsbrev