1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-08-28] Sänk fartbegränsningen till 30 i svenska städer
Debatt | 2023-08-28
Bil passerar ett övergångsställe samtidigt som en kvinna går över

Sänk fartbegränsningen till 30 i svenska städer

Nyttan av sänkt trafikhastighet är tydlig – och motviljan är stor. Få vill ju sitta i bilen längre än nödvändigt. Men om farten sänks på rätt sätt, på rätt platser, kan restiden faktiskt minska. Klimatmålen gör att vi måste våga testa nygamla lösningar, skriver Mattias Goldmann, 2030-sekreteriatet, och Anders Roth, mobilitetsexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet, på DN Debatt.

Artikeln publicerades på DN Debatt den 27 augusti 2023, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller en sammanfattning nedan.

Många möjliga åtgärder för att minska trafikens klimat­påverkan har så långa ledtider att de inte bidrar till 2030-målet; det tar många år att bygga nya stambanor och elflyget förblir marginellt minst ett årtionde till. För den kommande klimathandlingsplanen föreslår därför statliga Trafikanalys sänkta hastighetsgränser; klimat­nyttan är omedelbar och alla kan bidra. IVL Svenska Miljöinstitutet har också analyserat åtgärder Öppnas i nytt fönster. för ökad transporteffektivitet och lyfter bland annat fram sänkt hastighet.

I debattartikeln argumenterar Mattias Goldmann och Anders Roth att sänkta hastigheter är en framkomlig väg om det genomförs så att den faktiska restiden kan minska. De lyfter fram fem förslag, bland annat sänkt hastighetsgräns i städerna. I Naturvårdsverkets sammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av hur klimatmålen kan nås fokuseras på sänkt hastighet i tättbebyggt område, som skulle få positiva klimateffekter och ”bidra till mer attraktiva stadsmiljöer som gynnar gång och cykel”.

Sänk hastigheten på vägnätet utanför städerna, men värna glesbygden. Klimatnyttan av sänkta hastigheter från 70–80 km/tim och uppåt är tydlig, med en halv till en deciliter sänkt bränsleförbrukning per mil per sänkning med 10 km/tim.

Öka framkomligheten genom att flytta mer gods till järnväg och fler ska kunna pendla med kollektivtrafik.

Underlätta snabbaste resan – den digitala. Klimatnyttan uppstår direkt och är stor, förutsatt att resandet inte ökar kraftigt de dagar man inte arbetar på distans, och att inte ökat distansarbete leder till kraftigt ökat fritidsresande.

Skärp övervakningen. Ökad laglydighet med färre hastighetsöverträdelser minskar klimatpåverkan, bullret och trafikdödligheten.

Sveriges klimatmål för transport­sektorn gör att vi behöver pröva nygamla lösningar som hastighetssänkningar där många är med och bidrar men utan att bilberoende i glesbygd drabbas. Med kompletterande satsningar kommer vi snabbare fram och kan minska tiden vi ofrivilligt tillbringar i trafiken. Det bör vara en självklar del av Sveriges klimatpolitik.

Mattias Goldmann, grundare, 2030-sekretariatet
Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev