1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-02-20] Missa inte möjligheten att koppla ihop Västsverige med nattåg till kontinenten
Debatt | 2023-02-20
Bild tagen från passerande tåg

Missa inte möjligheten att koppla ihop Västsverige med nattåg till kontinenten

En ny nattågsavgång från Oslo gynnar inte bara Oslo och Västsverige, utan kan tillsammans med avgången från Stockholm utgöra stommen för nattågstrafiken till och från Sverige. Det ger bättre förutsättningar att få till attraktiva nattågsförbindelser till fler destinationer som Bryssel, Paris och Rivieran. Det skriver transport- och mobilitetsexperter vid IVL tillsammans med Västsvenska Handelskammaren, Turistrådet Västsverige och ordförande för miljö- och regionalutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Debattartikeln publicerades den 20 februari 2023, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

Tågtrafiken till kontinenten börjar få upp farten. Sedan hösten 2022 körs regelbunden nattågstrafik mellan Stockholm och Hamburg, och bara sista veckorna har nyheter om nya och förlängda linjer avlöst varandra. Men bland de satsningar som aviseras saknas dock en självklar pusselbit för Västsverige: att ha en förbindelse med nattåg mellan Oslo och Hamburg via Göteborg. Regeringen har just nu en unik möjlighet att se till att det blir av.

Vi anser att de nya nattågen bara ska ses som starten på en ny epok för gränsöverskridande nattågstrafik. Ett viktigt skäl är klimatet. För att klara Parisavtalet måste omställningen inom transportsektorn påskyndas. Ny ännu opublicerad forskning från Chalmers visar att nattåget på vissa sträckor kan ta 25-30 procent av flygets marknadsandelar givet fler direktavgångar och motsvarande biljettpriser.

Arbeta med Norge

Nästa steg bör därför vara att säkra och utöka förbindelserna till kontinenten. Här finns nu en möjlighet att arbeta ihop med Norge. I Norge har Jernbanedirektoratet (motsvarande Trafikverket) fått ett regeringsuppdrag att förstärka tågtrafiken mellan Oslo och Köpenhamn med fokus på både natt- och dagavgångar. En möjlig lösning är att köra en eftermiddagsavgång från Oslo med både vanliga sittvagnar och nattågsvagnar. I Malmö kopplas nattågsvagnarna ihop med SJ:s befintliga avgång mellan Stockholm och Hamburg (och vice versa åt andra hållet). På så vis kan både Oslo och Västsverige få en direktavgång till/från Hamburg, som i sig är ett viktigt resmål, men där det också finns goda möjligheter att byta till tåg vidare mot andra viktiga destinationer. Att SJ nyligen aviserat att tåget under hela sommarhalvåret ska förlängas till Berlin gör att Oslo och Göteborg dessutom får en direktförbindelse dit.

I förarbetet till denna artikel har både SJ och Jernbanedirektoratet sagt att de ser positivt på upplägget, men det kräver stöd från svenska staten. Vi anser att regeringen borde ge Trafikverket i uppdrag att upphandla denna linje, precis som tidigare gjorts för linjen Stockholm – Hamburg. Troligen kan detta göras utan att öka statens kostnader för nattågen. Detta beror på att statens kostnad för linjen Stockholm – Hamburg har minskat då SJ bara erhåller stöd för dagar de inte konkurrerar med Snälltåget. I takt med att Snälltåget utökat sin trafik har också SJ:s stöd minskat. Genom att omfördela besparade utgifter kan regeringen bidra till klimatnytta och förbättrad tillgänglighet redan i närtid.

Vi anser att det finns stora fördelar för Västsverige och för klimatomställningen med det föreslagna nattåget:

  • Göteborg och Västsverige kan stärkas som besöksmål. Det finns en stor efterfrågan på hållbara turistresor på kontinenten. För sådana turister kan val av destination bero på vart det finns bekväma tågavgångar.
  • Näringslivet gynnas av effektiva kommunikationer. Många företag vill minska utsläppen från tjänsteresor, men utan bra och bekväma alternativ kan det vara svårt att styra om resandet.
  • Boende i Göteborg och Västsverige behöver kunna resa utomlands med liten klimatpåverkan. Med nya nattåg skapas möjligheter för hållbart semestrande för fler som bor i dessa regioner.

Regelbundna nattåg

Nattåget mellan Stockholm och Hamburg upphandlades med syfte att upprätta en ny marknad för regelbunden gränsöverskridande nattågstrafik. Hittills uppger SJ att intresset för förbindelsen varit stort. Upphandlingsperioden sträcker sig dock bara till 2026, med option på två års förlängning. Vad som sker därefter beror på om regeringen är beredd att göra en ny upphandlingsomgång eller om linjen kan köras kommersiellt. Om förbindelsen dras in tror vi det blir svårt att på nytt skapa momentum för regelbundna nattåg till kontinenten.

En ny nattågsavgång från Oslo gynnar inte bara Oslo och Västsverige, utan kan tillsammans med avgången från Stockholm utgöra stommen för nattågstrafiken till och från Sverige. Det ger bättre förutsättningar att få till attraktiva nattågsförbindelser till fler destinationer som Bryssel, Paris och Rivieran. När nu Norge går in i arbetet med att förbättra trafiken mellan Oslo och Köpenhamn bör Sverige ta vara på möjligheten att utveckla nattågstrafiken till kontinenten.

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige
Tobias Gustavsson Binder, expert på hållbara transporter, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet
Madeleine Jonsson (MP), regionråd och ordförande för miljö- och regionalutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev