1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-03-19] Ska Sverige bli sämst i Europa på att kontrollera bilars utsläpp?
Debatt | 2018-03-19

Ska Sverige bli sämst i Europa på att kontrollera bilars utsläpp?

För att säkerställa att bilar som redan finns på våra vägar inte släpper ut mer än de får genomförs kontroller av detta vid bilbesiktningen. Det är dessa kontroller, och vilka avvikelser som ska tillåtas, som Transportstyrelsen nu vill förändra och tillåta mer generösa utsläppsnivåer. Vi ställer oss mycket kritiska till det nya förslaget och uppmanar regeringen att skyndsamt agera för att säkerställa att Sverige bidrar till att minska istället för att öka utsläppen från vägtrafiken.

Det skriver IVL:s trafik- och mobilitetsexperter Åke Sjödin och Anders Roth tillsammans med Tord Fornander, ordförande, Fordonsbesiktningsbranschen, Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen och Johanna Grant, ordförande för Gröna Bilister, i en debattartikel i SVT Opinion. Det handlar om nya föreskrifter gällande kontrollbesiktning av bilar som ska börja gälla redan den 20 maj i år. Regeländringarna berör 1,2 miljoner bilar som får kraftigt höjda tillåtna gränsvärden och därmed tillåts betydligt större mängder skadliga utsläpp. Trots flera varningar från miljöorganisationer, myndigheter och bilbesiktningsbranschen väljer Transportstyrelsen att gå fram med förslag på nya regler som försämrar miljökontrollen av fordon.  "Dessa förändringar sker samtidigt som många av EU:s länder går åt motsatt håll. Resultatet blir att Sverige riskerar att bli bland de sämsta i Europa på att kontrollera att bilar inte släpper ut för mycket. Förslaget går fortfarande att påverka. Nu krävs snabb förändring.", skriver debattörerna på SVT Opinion den 19 mars. Läs hela debattartikeln här: Ska Sverige bli sämst i Europa på att kontrollera bilars utsläpp?  

Prenumerera på våra nyhetsbrev