1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-01-24] Låt fungerande elektronik få ett andra liv
Debatt | 2018-01-24

Låt fungerande elektronik få ett andra liv

Varannan svensk har kastat fullt användbar elektronik, trots att den kan återbrukas. Produkter som fungerar borde få en andra chans innan de skrotas. Det skriver företrädare för IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers, elektronikbranschen och Blocket i en debattartikel i Ny Teknik.

Den 24 januari, inföll #CircularElectronicsDay för första gången, för att lyfta fram vinsterna med återanvändning av IT- och elektronikprodukter. Bakom initiativet står forskningsprojektet ELAN och ett flertal branschaktörer. Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall, utöver många andra avtryck som den har på miljön. "Såväl privatpersoner som företag och lagstiftare kan påverka till en större resurshushållning av elektroniska produkter", skriver debattörerna i Ny Teknik. Läs debattartikeln här: Låt ratad elektronik få ett andra liv. Samtliga undertecknare är deltagare i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas. Projektet testar och utvärderar åtgärder för ökad återanvändning av elektronik inom ramen för det strategiska forskningsprogrammet Resource. Projektets Facebook-sida hittar du här. https://www.facebook.com/circularelectronicsday2018  

Prenumerera på våra nyhetsbrev