1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-09-25] Reflektioner från en smältande glaciär
Analys och kommentarer | 2023-09-25
Deltagare på klimattoppmötet håller upp undertecknat Kebnekaiseprotokoll.

Deltagare på klimattoppmötet håller upp undertecknat Kebnekaiseprotokoll.

Reflektioner från en smältande glaciär

Nyligen samlade Svenska Turistföreningen för första gången aktörer inom friluftslivet för ett klimattoppmöte. Mötet ägde rum på Kebnekaise, en plats där klimatförändringarna kanske syns tydligast i hela Sverige. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth var på plats och delar med sig av sina reflektioner från mötet.

Under fyra dagar samlades ledare inom det organiserade friluftslivet, myndigheter och näringsliv för att diskutera hur friluftslivet påverkar klimatet och hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för framtidens uteliv. I fokus stod klimatsmart resande. Huvudsyftet med mötet var att flera frilufts- och naturorganisationer skrev under ett dokument där de bland annat förbinder sig att genomföra konkreta åtgärder för att minska friluftsresornas klimatavtryck. De undertecknande organisationer var Svenska Turistföreningen (STF), Scouterna, Naturskyddsföreningen, Orienteringsförbundet, Cykelfrämjandet, Svenska Kanotförbundet och Svenska Fjällklubben. Ett nytt nätverk kommer också att bildas för att hålla frågorna vid liv och sprida kunskap mellan organisationerna.

Anders Roth på Kebnekaise

"Initiativet kan få betydelse framöver då det behövs ett värderingsskifte inom delar av samhället som fortfarande är lite passiva i klimatfrågor, både i form av egna åtgärder men också för att skapa ett omställningstryck. Här kan Kebnekaiseprotokollet spela roll för att nå ut till personer som idag befinner sig lite i utkanten av klimatarbetet.

Historiskt har fokus legat på att försöka ställa om arbetsrelaterade resor. Det har inte varit samma tryck på åtgärder för att påverka fritidsresor. Samtidigt står fritidsresorna för en tämligen stor del av utsläppen från vägtrafiken. För att komma vidare behöver organisationer som vill minska klimatbelastningen från sina resor börja med att kartlägga resorna, till exempel genom resvaneundersökningar. Sedan går det att ta fram ett åtgärdsprogram i samarbete med olika transporttjänstleverantörer som kollektivtrafikoperatörer, samåkningstjänster samt bilpoolsleverantörer.

Som enskild individ kan man själv kolla upp vilka möjligheter det finns att ta sig kollektivt till sitt resmål. STF:s så kallade signaturleder för vandring är ett bra exempel. Där ingår det att kunna ta sig till och från vandringen med kollektivtrafik. Olika destinationsbolag och kollektivtrafikoperatörer har också börjat marknadsföra destinationer som nås med kollektivtrafik. Exempelvis har Västtrafik listat olika dagsutflykter och turförslag på sin hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det finns även möjlighet att gå med i olika samåkningstjänster som till exempel Skjutsgruppen som samarbetar med flera av de organisationer som skrev under Kebnekaiseprotokollet.

Den allmänna känslan hos de som deltog i mötet var att konferensen var väldigt givande och gav mycket energi och nya kontakter. För en del var det också ett klimatuppvaknande när de på plats fick se och höra hur glaciärerna vid Tarfala har smält under de senaste decennierna. Dessutom är det ju inte var dag som det ges möjlighet till vandring på arbetstid."

Anders Roth, mobilitetsexpert, tel. 010-788 69 16, e-post: anders.roth@ivl.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev