1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-05-11] Vi är bra på att ställa om - när ramarna och begränsningarna är tydliga för oss
Analys och kommentarer | 2020-05-11
Åsa Nyblom

Vi är bra på att ställa om - när ramarna och begränsningarna är tydliga för oss

Coronakrisen är, liksom alla kriser brukar vara, en tvehövdad varelse. Dels ett monster som tar liv, skapar sorg och kaos i både människors liv och i viktiga samhällsfunktioner. Dels någon som genom sin närvaro får oss att se vårt liv och vårt samhälle på nya sätt. Som släpper fram nya utvecklingsvägar genom att blockera de vanliga, det skriver Åsa Nyblom, etnolog och miljösociolog som arbetar med omställningsprocesser.

Krisen låter oss omvärdera vad som är viktigt

Det kanske inte är möjligheten att konsumera saker som saknas oss mest just nu, (förutom livsnödvändigheter som toalettpapper, pasta och mediciner) utan möjligheten att umgås nära med dem vi tycker om. Forskning har redan innan denna kris visat att just minskning av privat materiell konsumtion - vilket är nödvändigt i västvärlden för att nå hållbarhetsmål - förmodligen skulle vara enklare att åstadkomma än vad vi föreställer oss, om samhälleliga normer och ramar såg lite annorlunda ut än idag.

Det är dock viktigt att poängtera att den totala karantäntillvaro som vi befinner oss i nu inte är en hållbar mall för ett liv framöver - men den kan lära oss något om vad vi värderar egentligen.

Krisen låter oss upptäcka nya saker om världen

Att vi är födda för samarbete blir tydligt. Otaliga är exemplen på hur människor går samman för att hjälpa varandra hantera följder av karantäntillvaron. Otaliga är också exemplen på att förändring kan gå rasande fort när det behövs. Blixtsnabbt föds nya sätt att dela kulturupplevelser, stödja lokalt näringsliv och organisera vård och omsorg. Delning av resurser är legio. Det finns ett stort hopp i detta. Världen visar att vi är bra på att ställa om - när ramarna och begränsningarna är tydliga för oss.

Krisen låter oss också testa nya sätt att göra saker på

Det digitala lärandet har förmodligen tagit större steg på bara en vecka än på flera år till följd av restriktioner och rekommendationer gällande begränsning av fysiska möten. Uppfinningsrikedomen och kreativiteten flödar när det gäller att försöka åtgärda brist på sjukvårdsmateriel och att i detta akuta skede hitta rimliga sätt att skydda de som drabbas värst av ekonomiska inbromsningen.

Detta lärande och erfarenhet av nya sätt att tänka, nya sätt att samarbeta på kommer ha betydelse även efter Coronakrisen.

Kontakt: Åsa Nyblom

Prenumerera på våra nyhetsbrev