1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-04-30] ”Bilpoolsförslag i rätt riktning”
Analys och kommentarer | 2020-04-30
Bilar på gata

”Bilpoolsförslag i rätt riktning”

Bilpoolsutredningen har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. En viktig del är att utredaren föreslår att kommuner ska kunna reservera parkeringsplatser på gatumark för bilpoolsbilar menar Anders Roth, mobilitetsansvarig på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Tillgången på attraktiva parkeringsplatser är kanske den viktigaste åtgärden från samhällets sida för att kunna öka attraktivitet och introduktionen av bilpoolstjänster. Städer som Göteborg har tidigare prövat detta men tvingats att plocka bort platserna eftersom lagstöd saknats och åtgärden överklagats, säger Anders Roth.

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om hur bilpoolstjänster med bil-, motor-cykel- och mopedpoolstjänster ska kunna främjas. I uppdraget har ingått att i första hand undersöka förutsättningarna för en reducerad mervärdesskattesats på sådana tjänster. Anders Roth anser att utredaren har presenterat ett väl genomtänkt förslag.

– Förslaget till definition som ska ligga till grund till förslag om lag för motorfordonspooler innehåller centrala delar som är viktiga för just bilpooler, som till exempel att fordons ska kunna hyras under korta tidsperioder på timbasis med självbetjäning och att de ska vara tillgängliga för allmänheten och inte slutna, vilket skulle minska miljönyttan, säger han.

En av utredningens slutsatser är att bilpoolstjänster i dagsläget inte kan få sänkt moms på grund av EU-rätten. Frågan om sänkt moms för denna typ av tjänster bör därför tas med vid en större översyn av skattesystemet i Sverige och EU menar Anders Roth. Det kan göras inom ramen för the Green deal där en ingång bör vara vilken roll skatter som moms bör ha för klimatomställningen i stort.

– Det här är den andra större utredningen om bilpooler på kort tid. Det är nu viktigt att regeringen går vidare med utredningens förslag för stötta bilpoolsutvecklingen. Speciellt nu när bilpoolsmarknaden är skakig på grund av att Volvo har ersatt upplägget för den största operatören Sunfleet med M som är en dyrare och smalare tjänst, säger Anders Roth.

Ladda ner bilpoolsutredningen på regeringens webb: Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Prenumerera på våra nyhetsbrev