Insamling och behandling av personuppgifter

När du anmäler dig till våra seminarier eller andra evenemang kommer vi att behöva insamla och behandla dina personuppgifter i form av för- och efternamn, e-postadress, betalorganisation och arbetsgivare (vilket kan vara densamma) samt din titel och fakturauppgifter.

Detta är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot de som anmält sig till evenemanget. Vi behöver veta vilka och hur många som har anmält sig till evenemanget i fråga, för att vi ska kunna skicka påminnelse och eventuellt kursmaterial inför evenemanget samt kursutvärdering efter seminariet.

Om du har särskilda behov, till exempel behov av viss assistans eller hjälpmedel för att kunna delta under evenemanget eller har särskilda kostpreferenser tar vi gärna emot information om detta för att på bästa sätt kunna tillmötesgå dina behov. För att vi ska kunna göra detta behöver vi att du lämnar dessa uppgifter för vår behandling. Du uppmärksammas dock på att även detta utgör personuppgifter, som i vissa fall kan vara känsliga i enlighet med definition i Dataskyddsförordningen. Genom att uppge sådana uppgifter om dig samtycker du till att vi behandlar dem för att kunna inför och under evenemanget tillgodose dina behov. Dessa personuppgifter kommer vi dock inte att spara efter att evenemanget är över.

Utöver de ovan nämnda personuppgifter som vi ber dig att fylla i kan du även frivilligt välja att ange din befattning och dina övriga kontaktuppgifter. Genom att ange denna information samtycker du till att vi behandlar dessa personuppgifter om dig.

Vår behandling av personuppgifter följer vår integritetspolicy, vilken du hittar här. i vår integritetspolicy finner du mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har i anledning av detta.

Om du är intresserad av vår verksamhet och framtida seminarier kan vi behålla ditt namn och din e-postadress i vårt register och skicka ut nyhetsbrev och annan information avseende vår verksamhet till dig. För att vi ska kunna behålla personuppgifterna behöver vi ditt samtycke. Genom att kryssa i rutan nedan samtycker du till att vi sparar dina personuppgifter för ovan beskrivet ändamål.

I varje utskick från oss kommer prenumeranterna ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick, vilket utgör ett återkallande av samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett återkallande kommer omedelbart att respekteras och vi kommer då att ta bort uppgifterna ur våra register. Utöver rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen har du rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, liksom begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot vår behandling och, i förekommande fall, rätt att få ut uppgifterna (s.k. dataportabilitet).

Vi behandlar inte personuppgifter för andra ändamål än de som personuppgifterna samlats in för utan att i förväg tydligt meddela dig om detta och i förekommande fall inhämta ditt samtycke. Personuppgifterna kommer inte att överlämnas till någon annan part.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen är IVL Svenska Miljöinstitutet AB (org. nr 556116-2446). Kontaktuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.

Övrigt

IVL kan komma att uppdatera och ändra denna Insamling och behandling av personuppgifter.