1. Startsida
 2. Hantering av personuppgifter

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Dessa riktlinjer avser att informera om behandlingen av personuppgifter som sker på denna hemsida (www.ivl.se, fortsatt benämnd ”Hemsidan"), liksom att informera om de principer som styr när IVL Svenska Miljöinstitutet AB (”IVL” eller ”vi”) behandlar personuppgifter i exempelvis utskick per e-post. Information om hur du kontaktar oss finns nedan under punkt 2.4, liksom längst ner på Hemsidan.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

  • De personuppgifter IVL insamlar är sådana du anger vid registrering för nyhetsbrevsutskick eller vid anmälan till kurser, seminarier eller andra evenemang som IVL anordnar. De uppgifter IVL i sådant fall insamlar är namn, e-postadress och i förekommande fall arbetsgivare och faktureringsadress. Denna behandling grundar sig på att du ger samtycke till behandlingen när du lämnar dina personuppgifter till oss.
   • Vi använder verktyget Google Analytics för att mäta trafiken på Hemsidan och för att utvärdera Hemsidans funktionalitet. Detta innebär att personuppgifter i form av din IP-adress insamlas, liksom indirekt data om dig i form av information om hur länge du är på Hemsidan och vad du klickar på insamlas och överförs till Google Inc. (”Google”). Inför denna behandling har en intresseavvägning gjorts och vi har gjort bedömningen att denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utvärdera vår verksamhet och erbjuda den bästa möjliga upplevelsen. Mer information om hur Google använder de överförda personuppgifterna finns bland annat här, och där finns även information om hur du går tillväga för att förhindra att Google Analytics insamlar uppgifter om dig.
   • Vi använder Zapier för att hantera inkommande förfrågningar genom kontaktformulär på våra webbplatser.
   • Vi fotograferar, filmar och publicerar ibland fotografier och filmer på Hemsidan och sociala medier från evenemang vi arrangerar eller deltar i. Dessa fotografier kan i vissa fall vara av sådan karaktär att de utgör personuppgifter. Innan publicering gör vi dock alltid en granskning och bedömning kring om fotografiet på något vis kan vara integritetskänslig. När vi bedömer att så inte är fallet publicerar fotografiet, för att informera om det evenemang eller liknande under vilket fotografiet är taget.

   Överföring av personuppgifter till tredje land

   Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt. För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES (tredje land). I de fall uppgifterna överförs till tredje land har vi vidtagit ytterligare skyddsåtgärder för att försäkra att EU:s skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls, t.ex. genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i avtalet med de parter som får tillgång till personuppgifter. Överföringar kan under vissa förutsättningar också ske med stöd av bindande företagsbestämmelser (s.k. Binding Corporate Rules) som på förhand godkänts av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

   Behandling

   • IVL ingår i en koncern, i vilken IVL är koncernmoder. I denna koncern ingår bland annat BASTAonline AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (”BASTA”), EPD International Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ("EPD") och eBVD i Norden AB (”eBVD”) . IVL, BASTA, EPD och eBVD är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som sker inom koncernen. Detta innebär att dina personuppgifter delas inom koncernen och lagras gemensamt. Du kommer dock bara att få de utskick som du har registrerat dig för. Dina rättigheter kan du dock göra gällande gentemot samtliga bolag, och vad som sägs i dessa riktlinjer om IVL inbegriper även BASTA, EPD och eBVD.

   • IVL är måna om din integritet och det är därför viktigt för IVL att all behandling sker på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som angivits vid insamlandet av personuppgifterna, om du inte får tydlig information om annat, och i tillämpliga fall ombeds att godkänna annan användning.

   • Om du vill veta vilka personuppgifter om dig IVL behandlar har du rätt att begära tillgång till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Om du anser att IVL:s behandling av dina personuppgifter sker på ett inkorrekt sätt har du rätt att begära en begränsning av behandlingen. För att nyttja någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter framgår nedan under 2.4.

   • Utöver vad som framgår ovan kommer IVL inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare. Vid arrangemang som samarrangeras kommer uppgifterna att delas med samarrangören.

   • Om du har synpunkter på behandlingen, vill använda någon av dina rättigheter i 2.3 ovan eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss nås vi på följande uppgifter:
    IVL Svenska Miljöinstitutet
    Org. nr 556116-2446
    100 31 Stockholm
    E-post: joakim.toren@ivl.se
    Tel: 010-7886553

   • Du har också rätt att vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till IMY hittar du på www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

   Hur länge spara vi personuppgifter?

   • Perioden för hur länge vi sparar personuppgifter beror på vilken sorts behandling det är fråga om – behandlingen sker i allmänhet till dess vi uppnått vårt ändamål med behandlingen, vilket följer dessa principer.

   • Behandling av personuppgifter för utskick av nyhetsbrev vill vi skicka till dig så länge du vill ta emot dem. Det lättaste sättet för oss att ta reda på detta är att du avregistrerar dig från framtida utskick om du skulle komma fram till att du inte längre vill ha dem. Vi följer dock upp alla våra utskick internt, och skulle det visa sig att du inte öppnat utskicken eller på annat sätt förhållit dig passiv till dem under en kontinuerlig period av [ett år] förbehåller vi oss rätten att gallra dina personuppgifter ur våra system. Du är dock alltid varmt välkommen att registrera dig igen.

   • De personuppgifter vi samlar in inför seminarier, kurser eller andra evenemang behöver vi för att administrera evenemanget ifråga, och i förekommande fall skicka ut information eller eventuella åhörarkopior innan eller efter evenemanget. Vi lagrar därför dina personuppgifter även efter avslutat evenemang.

   • Personuppgifter som insamlas via vår hemsida, via cookies eller Google Analytics, lagras av oss bara under den tid du är inne på Hemsidan.

   Övrigt

   Vi kan komma att göra ändringar i våra riktlinjer för skydd av personuppgifter. Den senaste versionen av våra riktlinjer finns alltid på vår webbplats ivl.se.

   Prenumerera på våra nyhetsbrev

   Sidan senast ändrad: 2022-03-14

   IVL Svenska Miljöinstitutet

   Om oss

   IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

   Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

   Följ oss

   Ikon med LikedIn
   Ikon med twitter
   Ikon med facebook

   Karriär

   © 2022 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

   Ikon med kryss
   Till toppen