Vatten och avlopp

Med planering och ny teknik inom vattenrening kan kommunen åstadkomma en mer energi- och resurseffektiv rening och samtidigt minska utsläppen av klimatgaser, och dessutom tillvarata alla naturresurser som skickas in i ett avloppsreningsverk.

Resurseffektiv rening av avloppsvatten och slamhantering

Bristen på rent vatten, samhällets föroreningar som hamnar i avloppsvatten samt en slamhantering som kräver nytänk är viktiga samhällsfrågor. Omhändertagandet av mikroföroreningar som läkemedelsrester och mikroplaster i avloppsvatten och slam är en utmaning som kräver ett holistiskt angreppssätt.

Kontakt:

Dricksvatten, dagvatten och små avlopp

Ökad risk för skyfall och torka ställer nya krav på vattenhanteringen. Kommunen ansvarar för dagvattenhanteringen, rent dricksvatten samt har tillsyn på alla mindre avlopp. Att arbeta strategiskt och framsynt med dessa frågor är viktigare än någonsin. Att mäta är att veta och att använda redan insamlad kunskap och data underlättar arbetet.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar med att skapa en ännu mer hållbar kommun. Skriv in din mejladress så kontaktar vi dig.

Läs mer

Hammarby sjöstadsverk

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.