Trafik, infrastruktur och god stadsmiljö

Kommunerna är viktiga aktörer i omställningen till ett fossilfritt Sverige då koldioxidutsläppen måste minskas kraftigt och likaså utsläppen av de luftföroreningar som påverkar både hälsa och miljö.

Hållbara och effektiva transporter, fossilfria drivmedel och effektiva logistiklösningar är ett viktigt verksamhetsfält då transportsektorn står inför stora utmaningar.

Hållbar mobilitet

Mobilitetsområdet förändras snabbt. Elektrifiering, automatisering och nya delningstjänster är tre tydliga trender. Utmaningen är att kombinera minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, lägre buller och mindre trängsel med en bra mobilitet och smarta transportlösningar.

Kontakt:

Bra luftkvalitet och hälsosam stadsmiljö

Kommunerna är ansvariga för att övervaka och ha kunskap
om luftkvalitetssituationen i sina tätorter enligt de krav
som ställs i luftkvalitetsförordningen. Utsläppen till luft
kommer främst från vägtrafik, industrier, uppvärmning,
sjöfart och arbetsfordon. En god luftkvalitet är viktigt för
hälsa och livskvalitet.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar med att skapa en ännu mer hållbar kommun. Skriv in din mejladress så kontaktar vi dig.

Läs mer

Vad händer i framtiden inom hållbara transporter?
Effektiva transportlösningar och grönare stadsplanering

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.