Miljö och klimat

Kommuner har stora möjligheter att minska sin klimatpåverkan och anpassa sig till ett förändrat klimat.

Genom att klimatanpassa den fysiska planeringen både förebygger och minimerar kommunen ofta riskerna för olyckor och annan negativ samhällspåverkan orsakad av ett förändrat klimat.

En kommun anpassat för ett klimat
i förändring

Alla kommuner i Sverige behöver arbeta med klimatanpassning. Samtliga kommuner kommer i någon utsträckning att påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser. För att minska sårbarheten behöver samhället anpassas, till exempel inom bebyggelse, vägar, fjärrvärme och äldreomsorg.

Återskapande av naturvärden
i tätbebyggd miljö

Idag tar våra samhällen mer plats och natur i anspråk, men genom smarta lösningar kan vi återskapa förlorade
naturvärden. Genom att arbeta aktivt med naturvärden kan kommunen skapa en långsiktig arbetsprocess för att bevara biologisk mångfald och möta invånarnas behov av rekreation och närhet till friluftsområden.

Kommuninvånarnas klimatavtryck

Klimatfrågan engagerar allt fler, och fler har blivit medvetna och intresserade av att minska den påverkan som olika delar av deras liv bidrar med. Dock är informationen ofta svår att ta till sig för att skapa en helhetssyn.

 

Kontakt certifieringar:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar med att skapa en ännu mer hållbar kommun. Skriv in din mejladress så kontaktar vi dig.

Läs mer

Klimatkontot - testa din klimatpåverkan
Att börja använda ekosystemtjänster i beslut

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.