Kemikalier och giftfri vardag

Förhåll dig till nutiden och framtiden; bygg smart och minska sårbarheten vid värmeböljor, nederbörd, översvämningar och jordskred.

En byggsektor som anpassar sig efter det förändrade klimatet minskar inte bara sin egen klimatpåverkan, utan även riskerna att drabbas av dess konsekvenser. Värmeböljor, ökad nederbörd, översvämningar, jordskred – det finns många faktorer att ha i åtanke. Vi hjälper dig med rådgivning och processledning för att du ska kunna hantera klimatrelaterade utmaningar och krav i dina byggplaner och eller upphandling.

Miljödata för miljögifter

Långlivade ämnen som är spridda i miljön kan påverka människor och miljö under lång tid. Miljöövervakningen kan svara på vilka miljögifter vi hittar i miljö och människor, hur exponeringen sker och om de åtgärder som sätts in för att minska utsläppen har effekt.

 

Mäta i innemiljö – kartläggning för en hälsosam arbetsvardag

Mätningar av olika slag är ofta ett viktigt underlag för riskbedömningar. De kan också ge ett bra underlag för att välja åtgärder som ger bäst effekt, även för kartläggning av medarbetarnas trivsel och upplevelse av arbetsmiljön.

Kontakt:

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar med att skapa en ännu mer hållbar kommun. Skriv in din mejladress så kontaktar vi dig.

Läs mer

PFAS - en av vår tids stora miljöutmaningar

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.