Bygga och bo

Bygg hållbart och attraktivt. Vi hjälper dig skapa framtidens bostadsområden utifrån medborgarnas behov och perspektiv.

Att bygga inkluderande områden med hög trygghet och många sociala ytor skapar social hållbarhet – något som alltid är en bra affär. Att också basera det på engagemang, medskapande och tillhörighet stärker områdets attraktivitet ytterligare. Vi hjälper dig hitta rätt metoder för hur du kan inkludera sociala aspekter och möta sociala krav, med processledning och uppföljning.

Ett giftfritt byggande för en giftfri miljö

Kraven på att nya hus ska vara hållbara höjs nu i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå.

Klimateffektiva byggnader med god innemiljö

Byggnader förbrukar omkring 40 procent av den totala energin i Europa. Dessutom påverkar materialval och konstruktion byggnadens klimatprestanda väsentligt ur ett livscykelperspektiv. Vi spenderar 90 procent av vår tid inomhus, så innemiljön ska bibehållas eller förbättras.

Kontakt:

Maria Ahlm          

Jeanette Green

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar med att skapa en ännu mer hållbar kommun. Skriv in din mejladress så kontaktar vi dig.

Läs mer

Ett hållbart byggande kräver samverkan

Nyheter

Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.