kontor

Styrelsens arbetsutskott

Arbetsutskottet granskar, godkänner och följer upp.

SIVL:s styrelse tillsätter ett arbetsutskott vid det årliga konstituerande styrelsemötet. Arbetsutskottet förbereder styrelsens sammanträden och tar i samarbete med ledningen på IVL Svenska Miljöinstitutet och verksamhetsråden fram förslag till verksamhetsplan med övergripande inriktning för den samfinansierade verksamheten. Verksamhetsplanen fastställs sedan av SIVL:s styrelse.

Stiftelsens styrelse kan lämna över frågor av löpande karaktär till stiftelsens arbetsutskott. Arbetsutskottets beslut ska vara konsensusbeslut. I annat fall ska frågan hänskjutas till styrelsen.

 

Arbetsutskottets ledamöter


Peter Nygårds

Ordförande

Kerstin Cederlöf

Naturvårdsverket

Emma Gretzer

Formas

Bengt Matsson

Pfizer AB

Helen Axelsson

Jernkontoret