IVL i norra Sverige

Vi arbetar tillsammans med näringslivet och offentlig sektor för den gröna industrialisering och klimatomställning som sker i norra Sverige.

 1. Startsida
 2. Om oss
 3. Norra Sverige

Vi stöttar den hållbara omställningen med nya lösningar

IVL Svenska Miljöinstitutet i norra Sverige driver projekt tillsammans med kommuner, regioner och företag i Norr- och Västerbotten. Vi jobbar med alltifrån energiomställning till samhällsomvandling. Varmt välkommen att kontakta oss längst ner på sidan för ett samarbete.

Fokusområden norra Sverige

Energiomställning och cirkulära flöden

 • Elektromobilitet (vätgas, batteri)
 • Material- och råvaruförsörjning
 • Återvinning inom hela värdekedjan

Klimatomställning

 • Utveckling av klimatberäkningsverktyg
 • Livscykelanalyser mot små och medelstora företag
 • Kunskapshöjande insatser mot små och medelstora företag samt kommuner och regioner

Industriell omställning

 • Tillståndsprocesser
 • Arbetsmiljö
 • Avfallshantering
 • Vatten- och luftanalyser
 • Kemiska analyser

Samhällsomvandling

 • Samhällsplanering/samhällsbyggnad
 • CCBuild
 • Infrastruktur och mobilitet
 • Mistra Carbon Exit

Exempel på IVL:s uppdrag i norra Sverige

Branscher vi arbetar med i norra Sverige

En byggarbetsplats med lyftkranar och en röd arbetshjälm

Byggbranschen

Vi hjälper byggsektorn med branschspecifika miljökrav.

Downstream Namforsen water power plant with the outlets open and a blue sky in background, picture from the Northern Sweden.

Energibranschen

Vi utvecklar systemlösningar för ökad resurseffektivitet i energisystemet.

fasaden på en lägenhet

Fastighetsbranschen

Hållbar fastighetsförvaltning- från god inomhusmiljö till energiefffektivisering.

Traktor på byggarbetsplats

Gruvindustrin

Miljömätningar och miljöteknik som minskar gruvindustrins miljöpåverkan.

små hus med rött tak på Gotland

Hållbar kommun

Vi utvecklar det hållbara samhället- med kommunen i centrum.

Forest full of green tree and grass

Skogsindustrin

Skogsindustrin är en central aktör för ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

industrial robot packer laminate in the workshop production

Tillverkande industri

Vi leder industrin mot resurseffektiva, cirkulära och klimatsmarta lösningar.

Cylinder sample tubes lined up in a chemical lab and a pipette dropping in blue liquid into one of the tubes.

Kemiindustrin

Miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för kemiindustrin

IVL Svenska Miljöinstitutet - från vetenskap till verklighet

Mikroplast

Anläggning för dagvattenrening vid Sundsvallsbron. Foto: Luleå tekniska universitet

Biofilter renar E4:ans vägdagvatten från mikroplast

Stora mängder gummi, asfalt och andra typer av mikroplast och mikroskräp följer med dagvattenavrinningen från den högtrafikerade E4:an vid Sundsvallsbron. Tillsammans med Luleå tekniska universitet har IVL undersökt möjligheterna att fånga upp mikroplast genom en nybyggd dagvattenreningsanläggning.

Energisystem

Kvällsvy över Kiruna stad.

Ett klimatneutralt Kiruna 2025 med hjälp av spillvärme

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. I det här projektet skapas en helhetsbild av ett spillvärmesamarbete - från samspel mellan aktörer till tekniska lösningar, med Kiruna som fallstudie.

Flygbränsle

flygplan

Utveckling av framtidens fossilfria flygbränsle i Östersund

Genom att fånga in koldioxid från kraftvärmeverk och sedan tillsätta vätgas går det att framställa flygbränsle som har upp till 86 procent mindre koldioxidutsläpp än jämförbara fossila alternativ. Bränslet går dessutom att producera till ett konkurrenskraftigt pris. 

Några av IVL:s experter som arbetar i norra Sverige

Aurora Pelli

Aurora Pelli

Kontorschef IVL Skellefteå

Foto på Sebastian Röstberg

Sebastian Röstberg

Projektledare

Jan Ots

Jan Ots

Affärsutvecklare

Sara Wård Edvall

Projektledare

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.

Sidan senast ändrad: 2023-03-03

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen