Bild på Johan Strandberg

Forskare inom vatten och miljöteknikområdet

Johan Strandberg, Stockholm

Jag började på IVL för 15 år sedan. Då var jag precis klar med min utbildning i naturgeografi och gjorde mitt examensarbete på IVL. Sedan dess har jag jobbat med en mängd olika projekt, främst med vattenfrågor och inom miljöteknikområdet, som projektledare och insatsledare vid akuta miljöskador.

IVL och WHO

Under 2020-2021 delar jag min tid mellan IVL och WHO, vilket finanseras av Mistra Fellowship Programme. På WHO är jag med i enheten för vatten, sanitet och hälsa, WSH. Just nu jobbar jag med uppdateringar av WHO:s dricksvattenkvalitetsstandarder, Guidelines for Drinking-Water Quality. Den släpps under andra kvartalet 2021 och är normbildande i stora delar av världen. I just den här utgåvan finns nya eller reviderade riktvärden för tio ämnen, däribland mangan, PFOS/PFOA och silver. Men också ny och uppdaterad information om ett 50-tal bakterier, virus och protozoer. Senare i vår kommer vi faktiskt parallellt att dra igång arbetet med att välja ut och förbereda för de ämnen som ska in eller revideras i nästa utgåva.

Långt intresse för miljöfrågor

Mitt intresse för miljöfrågor började redan på 90-talet. Jag blev fångad av den våg av miljöengagemang som kom med säldöden. På högstadiet startade jag miljöråd och när jag gick gymnasiet arrangerade jag miljödagar för hela skolan. Som jag minns det så protesterade vi mot bilism också. Sen var det självklart att jag skulle läsa något miljörelaterat på universitetet.

Vattenfrågor i Indien

Jag ville jobba med vattenfrågor i Indien, vilket jag också har gjort. Jag brukar tänka att de bästa projekten är de där resultaten inte kan ställas i en bokhylla och glömmas bort. I de akuta miljöskadorna är miljönyttan så omedelbar och nästan synlig. Ofta är folk väldigt lättade över att någon med erfarenhet kommer och hjälper dem att fatta beslut, vilket såklart är roligt.

Internationellt perspektiv

Det känns jätteroligt att genom vattenprojektet i Indien och med WHO få ett internationellt perspektiv inom vattenfrågan. Målen är stora. Två miljarder människor har inte tillgång till rent dricksvatten. Behoven är mer basala än i de projekt jag tidigare jobbat med och det är väldigt lärorikt att få de perspektiven.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.