Forskare inom vattenbruk och främmande arter

Åsa Strand, Fiskebäckskil

Jag kommer närmast från en forskartjänst på Göteborgs universitet där jag också jobbade med vattenbruk. Men jag ville arbeta närmare de svenska vattenbruksföretagen för att kunna bidra till att lösa de utmaningar som vattenbruket i Sverige och stora delar av världen står inför.

Jag fick inte riktigt till det på universitetet och vände mig därför till IVL som jag upplevde, och fortfarande upplever, uppmuntrar tillämpad forskning och företagskontakter.

Även främmande arter kan bidra positivt

Efterfrågan på stillahavsostron i Sverige är i dag så stor att leverantörerna inte kan möta efterfrågan. Stillahavsostron är faktiskt inte är så hemska som media vill få oss att tro. Även en främmande art kan bidra med positiva ekosystemtjänster.

Inspireras av pionjär

Jag inspireras av Jacques Cousteau. Han var en pionjär och visionär inom marina vetenskaper som redan 1971 sa ” We must plant the sea and herd its animals using the sea as farmers instead of hunters”.

Vill bidra till ny näring

Det roligaste projektet jag har jobbat med hittills handlar om produktion av ostronyngel av arten europeiska platta ostron i havsbaserade dammar. Det är ett samarbete mellan IVL, Bohus Havsbruk och Chalmers. Mitt drömprojekt pågår ju på ett sätt redan.

Att få samarbeta med kollegor med olika kompetenser och med företagare och andra aktörer för att gemensamt lösa vattenbruksindustrins största utmaningar. Jag vill kunna bidra till att etablera en ny näring med nya jobb som skapar miljönytta istället för miljöbelastning som skapar miljönytta istället för miljöbelastning.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.