Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk

På IVL:s testanläggning Hammarby Sjöstadsverk utvecklar vi teknik för att kunna återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten.

Hammarby Sjöstadsverk är en av världens ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både nationella och internationella forskningsprojekt samt som test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter.

Globala behov i urbana miljöer

En allt större andel av världens befolkning flyttar till städer och redan idag bor mer än hälften av alla människor i urban miljö. I många länder är tillgången till rent vatten begränsad, något som förvärras av tilltagande klimatförändringar. Därför måste städernas vattenproblem lösas på ett mer progressivt sätt, så att man i reningsverken kan producera energi samtidigt som vattnet kan återanvändas och näringsämnena kan återföras i kretsloppet.

För att lösa dessa utmaningar behövs ett nytt och sektorsöverskridande arbete, där forskning och utveckling kopplas till demonstrationsanläggningar och pilotförsök utomlands.

Professionell personal på plats året runt

På Hammarby Sjöstadsverk arbetar experter inom vattenrening året runt med teknikutveckling, provtagning och analys. Anläggningens uppbyggnad är väl lämpad för tester av ny teknik och innovativa lösningar inom vattenrening och miljöteknik. Anläggningen är uppbyggd på ett sätt som möjliggör en flexibel styrning och interaktion med olika vattenrenings- och slamhanteringsprocesser.

Projekten främjar samarbete mellan forskare, företag och kommunala avloppsreningsverk för att möta framtida utmaningar inom VA-sektorn och för att öka exporten av svensk kunskap och teknik.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.