Lansering av Nationell överenskommelse för minskat matsvinn

Livsmedelsbranschen och berörda myndigheter och departement går nu in i en överenskommelse för att minska livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn i hela livsmedelskedjan.

De globala hållbarhetsmålen har ett delmål om att halvera matavfallet till år 2030: SDG 12.3.

Syftet med den nationella överenskommelsen är att intensifiera det svenska arbetet med att nå både SDG 12.3 och det kommande svenska etappmålet för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan.

Detta ska ske genom samarbete mellan aktörer i livsmedelskedjan. Målet är att identifiera var livsmedelsavfall, matförluster och matsvinn uppstår och var orsaken finns (det är inte alltid i samma led av kedjan), arbeta aktivt med åtgärder för att komma till rätta med problemet och sprida lösningarna till fler.

Kontaktperson
Ambjörn Lätt Tel. 010-788 66 83 E-post: ambjorn.latt@ivl.se

Lansering av Nationell överenskommelse för minskat matsvinn

Seminarium

Datum: 12 mars 2020, kl. 14:30 - 18:00

Plats: Regeringskansliet, Stockholm