en sjö och grönt gräs

MAGIC bedömer försurning i sjöar

Det finns närapå 100 000 sjöar med en yta över en hektar i Sverige. Den naturliga variationen av vattenkemi, storlek, hydrologi med mera är stor, men det finns också många sjöar som liknar varandra. MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma försurning i okalkade sjöar och vattendrag.

MAGIC-biblioteket bygger på iakttagelsen att liknande sjöar från samma geografiska område med hög sannolikhet också är lika hårt försurningsdrabbade. Bedömningen baseras på modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen.

Verktyget heter MAGIC-biblioteket eftersom grunden till verktyget är tusentals MAGIC-modellberäkningar utförda på sjöar och vattendrag i hela landet. MAGIC står för Model of Acidification of Groundwaters In Catchments.

Jämförbar försurningspåverkan

Bedömningen av försurningspåverkan görs genom att ta fram MAGIC-resultat från det objekt i biblioteket som är mest likt det objekt (sjö eller vattendrag) som ska bedömas. Detta görs under antagandet att om objekten är tillräckligt lika är deras försurningspåverkan jämförbar.

Nyhetsbrev
När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.