MAGIC-biblioteket

MAGIC-biblioteket innehåller verktyg för att bedöma okalkade sjöar och vattendrag med avseende på försurningstillstånd och försurningspåverkan samt deras prognos för framtiden.

Det finns närapå 100 000 sjöar med sjöyta över en hektar i Sverige. Den naturliga variationen av vattenkemi, storlek, hydrologi med mera är stor, men det finns också många sjöar som liknar varandra. MAGIC-biblioteket bygger på iakttagelsen att liknande sjöar från samma geografiska område med hög sannolikhet också är lika hårt försurningsdrabbade.

Bedömningen baseras på modellberäkningar utförda med MAGIC-modellen. Verktyget heter MAGIC-biblioteket eftersom grunden till verktyget är tusentals MAGIC-modellberäkningar utförda på sjöar och vattendrag i hela landet. Grundidén med biblioteksverktyget är att sjöar eller vattendrag som är lika varandra idag med avseende på försurningsrelevanta parametrar också har haft en liknande utveckling av sjökemin de senaste hundra eller tvåhundra åren och troligen kommer att fortsätta utvecklas på likartade sätt i framtiden. Bedömningen av försurningspåverkan görs genom att ta fram MAGIC-resultat från det objekt i biblioteket som är mest likt det objekt (sjö eller vattendrag) som ska bedömas. Detta görs under antagandet att om objekten är tillräckligt lika är deras försurningspåverkan jämförbar.

Magic-biblioteket har nu en egen webbplats magicbiblioteket.ivl.se läs mer och använd verktyget där.


Nyhetsbrev

Ta del av det senaste när det gäller forskningsresultat, nya projekt och andra aktuella frågor. Vi skickar dig en uppdatering om det viktigaste som hänt, ungefär en gång i månaden.


När du blir prenumerant godkänner du även vår integritetspolicy.